UPRAVNA TIJELA LAG-a

* PREDSJEDNIK

Mario Lukačević

 

* UPRAVNI ODBOR

Red
br.

Naziv redovnog člana Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“

Ime i prezime osobe koja je predstavnik imenovanog redovnog člana Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“

1. Razvojna agencija VTA Tihana Harmund
2. Općina Špišić Bukovica Hrvoje Miler
3. Općina Gradina Josip Vučemilović-Jurić
4. SPIDER GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Zvonimir Bartolić
5. ARTOS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge Josip Bajer
6. OPG MARENIĆ DRAGAN, DRAGAN MARENIĆ, BUKOVA 40, BOROVA Dragan Marenić
7. OPG „POSAVEC“, MARIN POSAVEC, TRG KRSTE FRANKOPANA 16, VIROVITICA Ana Posavec
8. POLJOPRIVREDNI OBRT “NOVOSEL” Blaženka Novosel, Brezik 51 Blaženka Novosel
9. OPG BARČAN, SANJA BARČAN, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 36, VIROVITICA Zlatko Barčan
10. OPG IVAN KOJADIN, IVAN KOJADIN, LIPOVAC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 34, MIBPG: 25446 Ivan Kojadin
11. Udruga “Čuvarice kulturne baštine” Kladare Majda Kodžaga
12. UDRUGA UZGAJIVAČA MALIH ŽIVOTINJA “GOLUB” VIROVITICA Željko Šerepac
13. NOGOMETNI KLUB “SOKOL” MILANOVAC Mario Lukačević
14. Kulturna udruga Kreativa, Edukativa, Aktiva Natalija Kožić Lukačević
15. UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE” “MLADOST” VUKOSAVLJEVICA Marija Komar

 

 

* NADZORNI ODBOR

Red br.

Ime i prezime redovnog člana Nadzornog odbora LAG-a/ Predstavnika člana LAG-a

Puni naziv člana LAG-a iz nadležnog registra

1. MARTINA TIŠLJAR UČENIČKI DOM
2. ANDREJA DOBROSTAL ŠEGREGUR OPG TOMISLAV ŠEGREGUR, MIROSLAVA KRALJEVIĆA 16, 33000 VIROVITICA
3. ĐURĐICA GIBA KREATIVNA UDRUGA “UNIKAT”

 

Popis članova Skupštine Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”, kao najvišeg tijela upravljanja, nalazi se na linku: https://www.lagvip.hr/clanovi-lag-a/

Skip to content