UPRAVNA TIJELA LAG-a

PREDSJEDNIK

Tihana Harmund

DOPREDSJEDNICI

Hrvoje Miler

Siniša Horvat

Marko Ajček

UPRAVNI ODBOR

 1. Razvojna agencija VTA – predstavnik Tihana Harmund
 2. Općina Špišić Bukovica – predstavnik Hrvoje Miler
 3. Općina Gradina – predstavnik Marko Ajček
 4. SPIDER GRUPA d.o.o. – predstavnik Zvonimir Bartolić
 5. ARTOS d.o.o. – predstavnik Josip Bajer
 6. DIBA d.o.o.  – predstavnik Ljerka Blažević
 7. OPG Marin Posavec – predstavnik Marin Posavec
 8. Poljoprivredni obrt „Novosel” – predstavnik Blaženka Novosel
 9. OPG Barčan Sanja – predstavnik Zlatko Barčan 
 10. OPG Ivan Kojadin – predstavnik Ivan Kojadin 
 11. Udruga „Čuvarice kulturne baštine” Kladare – predstavnik Ivka Mađar
 12. Udruga voćara VPŽ – predstavnik Stjepan Štiks 
 13. Gradska glazba Virovitica – predstavnik  Ana Paloš
 14. Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Suhopolje – predstavnik  Đuro Ripli
 15. Udruga sportske rekreacije „Sport za sve” „Mladost” Vukosavljevica  – predstavnik Marija Komar

NADZORNI ODBOR (redovni članovi)

 1. Željko Grgačić – predsjednik Nadzornog odbora
 2. Davor Špoljar – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 3. Mate Anić – član Nadzornog odbora

NADZORNI ODBOR (zamjenski članovi)

 1. Katarina Đurđević
 2. Dubravko Balint
 3. Đurđica Giba

 

Skip to content