Udruge

Kulturna udruga Kreativa, Edukativa, Aktiva – KrEdA

Ciljevi Udruge su: provoditi, promicati i razvijati različite socijalne i odgojno-obrazovne programe za kvalitetniji i uspješniji razvoj djece, mladih i obitelji; provoditi preventivne mjere i različite aktivnosti u skladu s Ustavom i Zakonima RH u smislu očuvanja cjelovitog zdravlja (tjelesnog, emocionalnog, mentalnog, socijalnog i duhovnog) djece i mladih; promicati odgoj za slobodno vrijeme i organizirati kvalitetno provođenje slobodnoga vremena djece i mladih; provoditi edukacije roditelja, nastavnika i građana o metodama, tehnikama, sadržaju i načinima potrebnima za primjeren rast i razvoj pojedinaca i obitelji u cjelini; ostvarivati suradnju i umrežavanje s lokalnom zajednicom, odgojno-obrazovnim ustanovama i organizacijama, ustanovama i organizacijama socijalne skrbi, te domaćim i inozemnim organizacijama koje djeluju u području djece, mladih i obitelji; djelovati na podizanju razine kulturnog života lokalne zajednice organiziranjem različitih manifestacija, izložbi i kreativnih natječaja.

Predsjednica Udruge: Natalija Kožić Lukačević
Web: https://www.facebook.com/pg/kreativa.edukativa.aktiva/about/?ref=page_internal

Kulturno – umjetnička udruga Suhopolje

Cilj osnivanja Udruge je bavljenje kulturno – umjetničkom djelatnošću u smislu izučavanja izvornog i reproduktivnog folklora, vokalne i instrumentalne glazbe, izrade narodnih nošnji, ostalih folklornih i etnografskih sadržaja te poticanje mladih na aktivni angažman u djelovanju rada Udruge i ostvarenju svih navedenih ciljeva Udruge. Područje djelovanja Udruge je kultura i umjetnost. Djelatnost Udruge su izvedbene umjetnosti.
Razrada djelatnosti je kulturno – umjetnički amaterizam. Udruga broji 53 člana, a do sada je organizirala jedanaest međunarodnih smotri folklora, Božićnih koncerata te je sudjelovala na mnogobrojnim manifestacijama na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Predsjednica Udruge: Martina Šaka
Web: https://www.facebook.com/pg/KUUSuhopolje/about/?ref=page_internal

Nogometni klub Suhopolje

1948. godine osnovan je klub Mladost, koji nakon spajanja sa SD Partizan 1958. godine mijenja ime u Partizan. 1991. godine mijenja ime u PIK Mladost, a 1992. godine, nakon što je priključena sportska četa 127. brigade, mijenja ime u Mladost 127. S imenom Mladost 127 ostvareni su najveći uspjesi te je klub tri sezone igrao u 1. A hrvatskoj
nogometnoj ligi. Klub 2001. godine mijenja ime u Hrvatski nogometni klub Suhopolje. 2011. godine klub mijenja ime u Nogometni klub Suhopolje. Udruga je u oblasti sporta osnovana radi obavljanja djelatnosti kojima se djeci, mladeži i građanima omogućuje zadovoljavanje potreba za bavljenjem nogometom, te razvijanje sportskog duha, humanih odnosa i moralnih vrijednosti.

Predsjednik: Ivan Kelečić
Web: https://www.facebook.com/pg/nksuhopolje/about/?ref=page_internal

 

Izvor: Turistička zajednica Općine Suhopolje
Skip to content