Turizmom razvijamo područje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA SURADNJE:  1.221.498,00 HRK

FINANCIRANJE:

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., provedba Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«, provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“

PARTNERI NA PROJEKTU:

Glavni partner: Lokalna akcijska grupa „Moslavina“,

Partner 1: Lokalna akcijska grupa Baranja,

Partner 2: Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi,

Partner 3: Lokalna akcijska grupa „Papuk“,

Partner 4: Lokalna akcijska grupa Srijem i

Partner 5: Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj: Podići kvalitetu života stanovnika na područjima LAG-ova partnera kroz jačanje prepoznatljivosti područja i turističke ponude.

Specifični ciljevi: Educirati se i razmijeniti iskustava u promociji ruralnog turizma  i jačati specifične oblike ruralnog turizma objedinjavanjem prirodnih i kulturnih resursa, tradicijske baštine te posebnosti područja.

 

CILJEVI PARTNERA (Partner 3: Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten“) U PROJEKTU:

Opći cilj: Doprinijeti jačanju ljudskih kapaciteta i identiteta LAG-a

Specifični cilj: Promovirati LAG područje s naglaskom na ruralni turizam i prepoznatljivost lokalnih proizvoda.

 

PODRUČJE PROVEDBE:

Projekt se provodi na području gradova i općina na područjima LAG-ova partnera: LAG „Moslavina“ (Čazma, Dubrava, Garešnica, Hercegovac, Ivanić-Grad, Kloštar-Ivanić, Križ, naselja Grada Kutine (osim naselja Janja Lipa), Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i Velika Trnovitica); LAG „Baranja“ (Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, naselja Grada Osijeka – Podravlje i Tvrđavica, Petlovac i Popovac); LAG „Međimurski doli i bregi“ (Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec); LAG „Papuk“ (Crnac, Čačinci, Mikleuš, Orahovica i Zdenci); LAG „Srijem“ (Bogdanovci, Borovo, Ilok, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Stari Jankovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, naselja Grada Vinkovaca – Mirkovci i naselja Grada Vukovara – Lipovača i Sotin) te LAG „Virovitički prsten“ (Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje, Špišić Bukovica i Virovitica).

 

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA SU:

  1. Prijenos znanja i vještina o izgradnji branda nekog područja na primjeru Moslavine (izrada Brand strategije i osnovnih elemenata branda),
  2. Osmišljavanje i provedba edukativnih radionica „Cekeri – tradicija na moderan način“ LAG-a Međimurski doli i bregi,
  3. Osmišljavanje i provedba radionica „Bogatstvo baranjskog veza otkrivamo turistima“ LAG-a Baranja,
  4. Povećanje prepoznatljivosti područja izradom promo filma LAG-a Papuk,
  5. Povećanje prepoznatljivosti područja osmišljavanjem i izradom brošure LAG-a Srijem,
  6. Razmjena iskustava i primjera dobre prakse kao i promocija područja odlaskom na događanja na područja partnera,
  7. Organizacijske aktivnosti vezane uz dolazak partnera na područje domaćina/ predstavljanje područja za partnere,
  8. Vidljivost projekta – Priprema i izrada paketa promotivnih materijala i
  9. Promidžba područja podjelom promotivnih poklon paketa koji sadrže reprezentativne lokalne proizvode kao i proizvode koji promoviraju tradiciju kulturne baštine sa područja pojedinog LAG-a ostalim partnerima.

 

CILJANE GRUPE KORISNIKA:

Turističke zajednice i ostali dionici u turizmu na području LAG-ova partnera, članovi LAG-ova partnera te svi zainteresirani stanovnici sa područja LAG-ova partnera.

 

DVODNEVNO DOGAĐANJE NA PODRUČJULAG-A MEĐIMURSKI DOLI I BREGI (13.-14. srpnja 2021. godine)

Međimurski doli i bregi ugostili LAG-ove iz projekta suradnje

Program dvodnevnog događanja – LAG MDiB 13.-14.07.2021.

 

DVODNEVNO DOGAĐANJE NA PODRUČJU LAG-a “VIROVITIČKI PRSTEN” (02.-03. rujna 2021. godine) – domaćinstvo

U sklopu provedbe podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“, odnosno u sklopu provedbe međuteritorijalnog projekta suradnje pod nazivom „Turizmom razvijamo područje“, koji se provodi na području šest LAG-ova sa područja Republike Hrvatske (odnosno na području LAG-a „Moslavina”, LAG-a Baranja, LAG-a Međimurski doli i bregi, LAG-a Srijem, LAG-a Papuk i LAG-a „Virovitički prsten“), Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ je u sklopu 7. projektne aktivnosti pod nazivom „Organizacijske aktivnosti vezane za dolazak partnera na  područje LAG-a domaćina“ organizirala na području Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ DVODNEVNO DOGAĐANJE NA PODRUČJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „VIROVITIČKI PRSTEN“ u razdoblju od 02. do 03. rujna 2021. godine.

Program dvodnevnog događanja – LAG “VIP” 02.-03.09.2021.
Turizam na području općine Pitomača i primjeri dobre prakse
Turizam na području općina Suhopolje i Gradina

 

DVODNEVNO DOGAĐANJE NA PODRUČJU LAG-a PAPUK (29.-30. rujna 2021. godine)

U sklopu Projekta suradnje pod nazivom “Turizmom razvijamo područje“, a koji se provodi kroz Podmjeru 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti projekta suradnje”, u Orahovici je od 29.-30. rujna 2021. godine održana dvodnevna radionica LAG-ova. LAG Papuk kao domaćin projekta ugostio je sudionike iz LAG-a „Moslavina”, LAG-a Baranja, LAG-a Srijem, LAG-a „Virovitički prsten” i LAG-a Međimurski doli i bregi, u dva dana su provodili zanimljive aktivnosti u svrhu upoznavanja turističkih atrakcija, znamenitosti i ponude ovog ruralnog kraja.

 

Program dvodnevnog događanja – LAG Papuk 29.-30.09.2021.

DVODNEVNO DOGAĐANJE NA PODRUČJU LAG-a SRIJEM (04.-05. svibnja 2022. godine)

U okviru aktivnosti “Razmjena iskustava i primjera dobre prakse kao i promocija područja”, a u sklopu projekta suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten” sudjelovala je na dvodnevnom događanju na područja partnera LAG Srijem u razdoblju od 04. do 05. svibnja 2022. godine.

Sudionici ovog dvodnevnog događanja iz LAG-a „Moslavina”, LAG-a Baranja, LAG-a Međimurski doli i bregi, LAG-a „Virovitički prsten” i LAG-a Papuk, imali su priliku obići turističke destinacije na području LAG-a Srijem, razmijeniti iskustva i kontakte te slijediti primjere dobre prakse.

Program dvodnevnog događanja – LAG Srijem 04.-05.05.2022.
Skip to content