Turistička ponuda, prirodna i kulturno-povijesna baština

Arheološko nalazište Bolentio

Na mjestu današnjeg Orešca nalazilo se, prema I. Kukuljević-Sakcinskom, rimsko naselje Bolentio smješteno na važnoj rimskoj prometnici (Poetovio-Mursa). Prvi nalaz iz Orešca potječe još iz 1913. godine kada su pronađeni brončani okovi rimskih kola, a prva arheološka istraživanja obavljena su 80-ih godina 20. st. u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Gradskog muzeja Virovitica, u kojima su pronađeni ostaci groblja i arhitekture s mozaicima. Tijekom 2004. i 2006. arheološka istraživanja provodio je Gradski muzej Virovitica kada je pronađena arhitektura s hipokaustom. Osim iskopavanja, u više su navrata provedeni terenski pregledi nakon kojih je lokalitet stavljen pod zaštitu.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Arheološko nalazište Kliškovac

Naselje, grad, županija: Suhopolje, Virovitičko-podravska županija

Vrsta lokaliteta: groblje, crkva

Razdoblje: srednji vijek

Značenje toponima je u tome što oni čuvaju i donose važne obavijesti o položaju koji označavaju, a tako je i u slučaju toponima Kliškovac koji je dao naslutiti postojanje crkve i naselja. U arheološkim istraživanjima pronađeno je groblje datirano od 11. do kraja 15. stoljeća i crkva iz 15. stoljeća te je postavljeno pitanje kojem je naselju to groblje pripadalo, kako se ono zvalo i kome je posvećena crkva pronađena prilikom iskopavanja. Tijekom istraživanja ispod humusa otkriveni su slojevi 16. i 17. stoljeća, kao i jedan poluukopani objekt s ognjištem iz 16. stoljeća. Crkva je podignuta početkom 15. stoljeća i korištena je tijekom cijelog 15. stoljeća. Istraživanja su okončana 2009. godine, a rezultati su predstavljeni znanstvenoj i široj javnosti monografski, znanstvenim člancima i izložbama.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Crkva sv. Terezije Avilske

Župa Suhopolje utemeljena je 1802. godine. Župna crkva sv. Terezije Avilske izgrađena je u središtu mjesta. Gradnja je započela 1807. godine po nalogu grofa Jankovića, a posvetu je izvršio 1821. godine zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovec. Crkva je istaknuti primjer arhitekture iz doba klasicizma u Hrvatskoj. Upisana je u Registar spomenika kulture. Naselje Suhopolje (Terezovac) nastalo je sredinom XVIII. stoljeća. Vlastelinska zgrada podignuta je 1750. godine. Na mjestu današnje crkve 1757. godine podignuta je mala drvena kapelica sv. Martina i uz nju je osnovano groblje. Te godine Suhopolje broji 13 kuća.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Crkva Kraljice sv. Krunice

Crkva Kraljice sv. Krunice u Cabuni sagrađena je 1906. godine. Posvećena je u lipnju 1907. godine i u početku je bila posvećena svetoj Klotildi. Bila je to filijalna crkva župe Suhopolje i sveta misa služila se u toj crkvi svakih 14 dana, odnosno dva puta mjesečno.

Dana 9. lipnja 1942. godine osnovana je župa Kraljice svete Krunice.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Dvorac grofa Jankovića

Postojeće zgrade dvorca u Suhopolju s parkom uokolo, ostatak su nekad velikog vlastelinskog kompleksa. Prve zgrade na mjestu današnjeg dvorca sagrađene su sredinom 18. stoljeća, u vrijeme kada je nastalo naselje Suhopolje, tada u sastavu vlastelinstva Vučin (Dominium Vuchin), a u vlasništvu grofovske obitelji Carffa. Glavnina današnjeg dvorca, tri postojeće zgrade, potječu iz tog vremena. Naime, novi veliki kompleks vlastelinskih zgrada u Suhopolju dala je sagraditi Komora 1775. godine. Sagrađen je na mjestu gdje su već od ranije postojale nekakve vlastelinske zgrade, no one su prilikom nove gradnje posve ugrađene i danas se njihovi ostaci razaznaju kao najstariji sloj u supstrukciji postojećih zgrada.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Dvorac Janković u Cabuni

U malenom naselju Cabuna, u općini Suhopolje, svoje je mjesto našao jedan od dvoraca obitelji Janković, koji je, unatoč činjenici da je zaštićen kao kulturno dobro, u izuzetno lošem i derutnom stanju i svakoga dana sve više i više propada. Naselje Cabuna smjestilo se sjeveroistočno od grada Virovitice, od kojega je udaljeno oko 18,5 km. Prema povijesnim podacima, dvorac je izgradio grof Aladar I Janković oko 1880. godine. O izgledu nekadašnjega dvorca u Cabuni danas svjedoče povijesne fotografije i preostali zidovi, koji ukazuju na otmjenost te velebne građevine izgrađene u historicističkom stilu, dok preostali dijelovi pročelja nose oznake neoklasicizma.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Stanište pčelarica Cabuna

Pčelarica (Merops apiaster) se lako prepoznaje po bojama. Donji dio tijela joj je plavo-zelene boje, dok je gornji dio uglavnom crveno-smeđe boje. Pčelarica je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj. Kolonija pčelarica na području općine Suhopolje smještena je na obroncima Bilogore zapadno od naselja Cabuna, koja se nalazi na starom iskopu žutog šljunka i pijeska. Na ovoj lokaciji gnijezdi se od 180 do 200 parova pčelarica i smatra se jednim od najvećih kolonija pčelarica na području Republike Hrvatske.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Monitoring kockavice

Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.) biljna je vrsta iz porodice ljiljana. Kao osjetljiva vrsta (VU) u trendu opadanja populacije, uvrštena je u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske, a strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. Na području Virovitičko-podravske županije lokaliteti sa kockavicom utvrđeni su na području vlažnih livada kod mjesta Pepelane i Rodin potok. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji s Općinom Suhopolje postavila je dvije info-edukativne table navedene vrste.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Kiseličin vatreni plavac

Kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar) higrofilna je vrsta koja je životnim ciklusom vezana za vegetaciju močvarnih i vlažnih livada. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije obavljenim monitoringom 2018. godine zabilježila je kiseličin vatreni plavac na vlažnim livadama kod mjesta Pepelane u Općini Suhopolje.

Više na: https://www.tz-suhopolje.hr/hr/

Izvor: Turistička zajednica Općine Suhopolje
Skip to content