Turistička ponuda, prirodna i kulturno-povijesna baština