PITANJA I ODGOVORI

1. PITANJE POSLANO 02.10.2019.

Poštovani,

za našeg klijenta smo u fazi pripreme projekta na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1 od 19. rujna 2019. godine.

Molim Vas pojašnjenje odredbi natječaja odnosno odgovore na slijedeće:

  1. Kriterij odabira- KOMPLEKSNOST ULAGANJA:  Pripada li ulaganje u podizanje rasadnika za proizvodnju voćnog sadnog materijala (matičnjak) kategoriji „2.2. Ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju…“ za ostvarenje 15 bodova ?
  2. Kriterij odabira- KOMPLEKSNOST ULAGANJA:  Pripada li ulaganje u nabavku gospodarskog vozila kategoriji „2.1. Ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i/ili opreme…“ za ostvarenje 20 bodova ?
  3. Primarni poljoprivredni proizvod koji je predmet investicije jesu sadnice lješnjaka. Pripadaju li sadnice lješnjaka pod „Poglavlje 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće“  Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog III. Natječaja)  ? Ukoliko ne, molimo Vas informaciju pod koje poglavlje se odnosi ovaj proizviod.

Zahvaljujem.

 

ODGOVOR NA 1. PITANJE POSLANO 02.10.2019.

Temeljem 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 19. rujna 2019. godine na službenoj internetskoj stranici Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ (www.lagvip.hr) i 1. dopune 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, objavljene dana 03. listopada 2019. godine na službenoj internetskoj stranici Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ (www.lagvip.hr), odgovori na postavljena pitanja glase:

          1. u Prilogu X. Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, iz LAG Natječaja, u pojašnjenju kriterija odabira 2. „Kompleksnost ulaganja“, navedeno je sljedeće:

Nositelj projekta ostvaruje 15 bodova ukoliko troškovi ulaganja koji se nalaze pod kodom troška 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. i 8. iz Priloga II. Lista prihvatljivih troškova, a koji je sastavni dio ovog LAG Natječaja, iznose više od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).“

          2. u Prilogu X. Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, iz LAG Natječaja, u pojašnjenju kriterija odabira 2. „Kompleksnost ulaganja“, navedeno je sljedeće:

Nositelj projekta ostvaruje 20 bodova ukoliko ukupni prihvatljivi troškovi ulaganja u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i/ ili opreme iznose više od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

Nositelj projekta ostvarit će 20 bodova i u situaciji ako prijavljuje projekt koji, primjerice, uključuje kupnju poljoprivredne mehanizacije te ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju sa opremanjem, pod uvjetom da ukupni (zbrojeni) prihvatljivi troškovi poljoprivredne mehanizacije i cjelokupne opreme iz prijave projekta iznose više od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova). Detaljan popis prihvatljivih troškova za svako od navedenih ulaganja nalazi se pod kodom troška 1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6. i 7. iz Priloga II. Lista prihvatljivih troškova, a koji je sastavni dio ovog LAG Natječaja.“

U poglavlju 1 OPĆE ODREDBE, potpoglavlju 1.2 Pojmovi i kratice, iz LAG Natječaja, navedeno je sljedeće: „»Gospodarsko vozilo« je svako motorno vozilo za vlastite potrebe, namijenjeno prijevozu sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti nositelja projekta“.

          3. u poglavlju 3 OPĆI ZAHTJEVI POSTUPKA ODABIRA PROJEKATA, potpoglavlju 3.1 Prihvatljivost projekta, iz LAG Natječaja, pod točkom c) navedeno je sljedeće: „odnositi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije“.

U poglavlju 1 OPĆE ODREDBE, potpoglavlju 1.2 Pojmovi i kratice, iz LAG Natječaja, navedeno je sljedeće: „»Primarna poljoprivredna proizvodnja« je proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda“.

Popis s pripadajućim poljoprivrednim proizvodima obuhvaćen Dodatkom 1. Ugovora o EU, nalazi se u Prilogu III. LAG Natječaja „Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom 1. Ugovora o EU“.

Skip to content