Izvor: http://pitomaca.hr/o-pitomaci/fotogalerija-i-video-materijali/

Općina Pitomača

O OPĆINI PITOMAČA

Prvi poznati izvor koji spominje naselje Pythomezy (Pitomec, Pitomci- Pitomača) kao posjed bukovačkog vlastelinstva je faksimil doku­menta iz 1535. godine. Smatra se da je Pitomača u 15. i 16. stoljeću malo selo ili kmetsko selište bez kapele koje je pripadalo ili župi Sv. Helene u Kopačevcu ili župi svetog Petra i Pavla u tadašnjem Gereczu, današnji Stari Gradac. I nju su kao i ostala na­selja u okolini, oko 1540. srušili Turci, a obnavlja se kao novo naselje nakon protjerivanja Turaka iz Virovitice 1684. godine.

Novo naselje formirano je na pro­storu današnje ulice J.J. Strossmavera tzv. Donji kraj. Već 1709. Pitomačani su sagradili drvenu crkvu Sv. Vida. S godinama Pitomača je rasla do­seljavanjem novog stanovništva iz okolice Koprivnice, Križevaca i Đur­đevca, iz oslobođene Slavonije, Ugar­ske i Austrije. Pravi procvat gospodarstva Pitomača doživljava u razdoblju od 1890. do 1910. godine, posebno se tada razvijaju trgo­vina i zanatstvo. Političko-teritorijalnom podjelom Pi­tomača je pripala od 1955. kotaru Virovitica, a 1962. godi­ne velikoj općini Đurđevac. Godine 1993. Pitomača ponovno postaje općina Virovitičko-podravske županije.

Općina Pitomača se sastoji od dvanaest naselja: Pitomača, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Križnica, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Stari Gradac, Starogradački Marof, Turnašica i Velika Črešnjevica.

Izvor: Općina Pitomača (http://pitomaca.hr/)

USTANOVE

Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača

Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača ustrojen je kao samostalna i jedinstvena organizacija za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci predškolske dobi. U Vrtiću se ostvaruju programi: odgoja, njege, zaštite djece, stručno pedagoški poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i drugi.

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi: cjelodnevni program, program predškole i kraće programe (program Engleske igraonice, Športske igraonice, Folklorne igraonice, Glazbene igraonice (u suradnji sa glazbenom školom Jan Vlašimsky Pitomača) i program Plesne igraonice) verificirane od strane MZOŠ.

Izvor: http://www.vrtic-pitomaca.hr/

Osnovna škola Petra Preradovića  

Škola nosi naziv „Osnovna škola Petra Preradovića“ od 1962. godine. Ime je dobila po hrvatskom pjesniku Petru Preradoviću čije se rodno mjesto, Grabrovnica, nalazi svega sedam kilometara od Pitomače. Izgradnja zgrade današnje Osnovne škole započela je 1969. godine, a kompletna izgradnja sa školskom športskom dvoranom dovršena je 1980. godine, gdje se nastava izvodila, za u ono vrijeme, modernim uvjetima.

Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača u svom sastavu, uz matičnu školu, ima i deset područnih škola u mjestima: Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Stari Gradac, Starogradački Marof,  Turnašica i Velika Črešnjevica. Udaljenost područnih škola od matične iznosi od 5 do 12 km. Prometna povezanost sa svim područnim školama je dobra. U matičnoj školi u Pitomači nastava se odvija u dvije zgrade međusobno funkcionalno povezane u jednu cjelinu koju čini i školska športska dvorana.

Izvor: http://www.os-ppreradovica-pitomaca.skole.hr/

Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači

Izvor: http://www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr/

O počecima školstva u Pitomači postoje podaci još iz 1759. godine kad u Pitomači djeluje njemačka škola Gemeinschule tzv. trivijalka u kojoj su krajiški časnici podučavali dječake kako bi se dalje mogli školovati za časnički kadar ili krajiške činovnike. Nastava se u to vrijeme odvijala na njemačkom jeziku. Od godine 1800. ovu školu mogla su pohađati sva djeca Pitomače. Nakon 1871. i reforme školstva, u Pitomači je osnovana Opća pučka škola koja se pohađa četiri godine te još dvije godine tzv. opetovnica. Dvije godine iza toga tj. 1873. gradi se nova školska zgrada, zgrada u kojoj se danas nalazi naša SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA.

Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači je započela svoj rad školske godine 1999./2000. kao područni odjel virovitičkih srednjih škola i to: Strukovne i Industrijsko-obrtničke škole, te su se 2003. godine, točnije 29. travnja, stekli uvjeti za osamostaljenje škole, rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru 15. listopada 2012, škola je dobila novi naziv: Srednja škola Stjepana Sulimanca.

Škola obrazuje kadrove u redovnom četverogodišnjem, trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: upravni referent, agroturistički tehničar, hotelijersko – turistički komercijalist, poljoprivredni gospodarstvenik, frizer, cvjećar, prodavač, kuhar, konobar i automehaničar.

Izvor: http://www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr/

Centar za kulturu “Drago Britvić” Pitomača

Djelatnosti ustanove su: objedinjavanje koordiniranje rada svih ustanova, kulturnih destinacija i manifestacija na području općine Pitomača; novinsko – nakladnička (izdavačka); obavljanje organizacijskih poslova na zaštiti i čuvanju evidentiranih kulturnih dobara na području općine Pitomača; organiziranje izvedbe kazališnih i glazbeno – scenskih dijela; kino – prikazivačka; organiziranje radionica s područja kulture, umjetnosti i informacija; organiziranje kulturnih manifestacija od značaja za općinu Pitomača;  istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim, humanističkim, i interdisciplinarnim znanostima; organiziranje izložbi, predavanja i promocija I edukativna kroz organizaciju tečajeva, seminara i radionica.

Knjižnica i čitaonica Pitomača

Izvor: www.knjiznice.nsk.hr/pitomaca/

GOSPODARSTVO

U gospodarstvu Općine Pitomača tradicionalno su najzastupljenije djelatnosti trgovina, prerađivačka industrija, građevinarstvo i poljoprivreda. Izgradnjom poduzetničkih zona na području Općine Pitomača nastoji se poticati poduzetnike na ulaganja i investiranje. Prostornim planom uređenja Općine Pitomača „ucrtane“ su gospodarsko – proizvodne zone i to: unutar područja naselja Pitomača „KLAS“ i „KALILO“; unutar područja naselja Otrovanec „RAZLEV“ i unutar područja naselja Kladare „RAKITKA I“, „RAKITKA II“ I „RAKITKA III“. Poduzetnička zona „Rakitka I“ u Kladarama je novoizgrađena zona s izgrađenom potrebnom infrastrukturom neposredno uz magistralnu cestu D-2.

Izvor: „Strategija razvoja Općine Pitomača 2015.-2020.“

Neki od važnijih gospodarski subjekata:

SPIDER GRUPA d.o.o. čini povezani poslovni sustav koji se bavi uzgojem, preradom ljekovitog i aromatičnog bilja, te opremanjem čajeva. Tvrtke u sastavu Spider grupe specijalizirane su za organski (EKO / BIO) uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, preradu i proizvodnju biljnih i voćnih čajeva. Sirovine se uzgajaju na vlastitim površinama, certificiranima za organski (EKO/BIO) uzgoj. U suradnji sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Hrvatskoj i susjednim zemljama, proizvodimo sirovine koje prerađujemo u vlastitom modernom pogonu prerade i proizvodnje.

Izvor: https://www.agrobiz.hr/galleries/gallery-461/?page=1

Izvor: http://www.spidergrupa.hr/https://www.gardenolo.com/o-nama/o-spider-grupi/

JAN SPIDER d.o.o. – djelatnosti proizvodnje i prerade aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja

HERBARIUM d.o.o. – djelatnosti prerade i pakiranja čajeva vlastitih robnih marki Herbarium i Gardenolo; uzgoj ljekovitog bilja, tikvi uljarica i industrijske konoplje

PLANTAŽE d.o.o. za proizvodnju i obradu bilja – djelatnosti proizvodnje u ekološkom sustavu te obradom kamilice u vlastitom pogonu za obradu, surađuje s brojnim kooperantima iz regije, a koji na svojim vlastitim površinama proizvode ekološku i konvencionalnu kamilicu. Kompletna proizvodnja poduzeća plasira se na tržište EU (Zapadna Europa).Proizvodnja poduzeća temelji se na zaokruženom proizvodno-tehnološkom procesu, u smislu cjelovite obrade predmetnog poljoprivrednog zemljišta u okvirima održivog poljoprivrednog gospodarenja i ekološke poljoprivredne proizvodnje, osnovne obrade poljoprivredne sirovine (ljekovito bilje – kamilica) i proizvodnje poljoprivrednih poluproizvoda za inozemnog naručitelja (različiti stupnjevi frakcija kamilice).

Izvor: http://plantaze.hr/

POISON CITY d.o.o. – djelatnosti proizvodnje i prerade aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja, proizvodnja čajeva i ljekovitog bilja te od 2008. godine proizvodnja eterična ulja kamilice i lavande. Smještena je na adresi Otrovanec 94, 33405 Pitomača (po lokaciji je i dobila ime) u samom srcu ravne nam Podravine, na magistralnoj cesti na pola puta između Osijeka i Zagreba udaljena oko 120 kilometara od obaju velikih središta. Na sjeveru je omeđena prekrasnim rukavcima rijeke Drave, na jugu sa još ljepšim Bilogorskim gorjem, koje obiluje sa nasadima kvalitetne vinove loze i voćnjaka. Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja, otkup i prerada ljekovitog bilja te proizvodnja i pakiranje voćnih i biljnih čajeva, te čajnih mješavina.

Izvor: http://www.poisoncity.hr/index.htm

HIDROCOM d.o.o. – trgovina vodovodnog repromaterijala

„KLESAR“ izrada nadgrobnih spomenika, Kladare 19b, vl.. Damir Pankasz – djelatnosti rezanja, oblikovanja i obrade kamena

ALUFERIT GRAĐENJE d.o.o. – proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

KOGRAD d.o.o. – gradnja cjevovoda za tekućine i plinove (vodovod, kanalizacija, plin, elektroenergetski i telekomunikacijski kabeli); izgradnja komunalne infrastrukture (industrijske zone, pješačko/biciklističke staze, parkirališta, igrališta i dr. sportski tereni

UDRUGE

Navodimo neke od značajnijih udruga na području općine Pitomača…

Udruga glazbeni festival “Pjesme Podravine i podravlja” Pitomača

Udruga je osnovana sa ciljem promicanja, razvitka, i unapređenja kulturnog i umjetničkog (glazba, književnost, likovna i audiovizualna umjetnost) stvaralaštva uz rijeku Dravu, odnosno organizacijom Glazbenog festivala pjesme Podravine i podravlja Pitomača.

„Pitomača u Podravini na samom je rubu područja kajkavskog narječja i zemljopisno je u središtu hrvatskog podravlja. Tu se odvajkada susreću, pa i prožimaju i “kaj” i “što” s primjesama slavonske ikavice, a u pučkoj pjesmi jednako su prisutni i gudci mužikaša i cimbal i tambura.

Za početak festivala “Pjesme Podravine i podravlja” u Pitomači tako uzimamo godinu 1993. kad je u okviru spomenute emisije “Tamburaško sijelo” organiziran Prvi festival pod nazivom “Podravino moja mila”. Taj put nastupilo je desetak sastava, uglavnom s područja Varaždina, Koprivnice, Zagreba, Virovitice i Pitomače, no bez obzira na mali broj i još nedovoljnu afirmiranost sastava, ostalo je nekoliko skladbi koje se i danas rado slušaju. Spomenimo samo neke: “Podravski svirači” – Vlade Smiljanića i Tajne, “Lenger Blaž” istog autora, “Pjesma moje Podravine” – Marijana Jergovića i Drage Britvića u izvođenju Podravskih tamburica.

Nakon te prve godine sazrijevala je ideja vodilja, koja će od 1994. godine pa nadalje pratiti Festival u Pitomači, a to je RIJEKA DRAVA, spona koja će povezivati pjesmu od Čakovca do Aljmaša, od Mure do Dunava, pa i susjedne nam zemlje kroz koje ona protječe. (Izvor: Drago Britvić)

Izvor: http://www.pitomacafestival.hr/

Astronomsko društvo Pitomača

Izvor: https://epodravina.hr/noc-zvijezdama-pitomaci/

Društvo je osnovano 1981. godine i od samog osnutka razvilo je veliku aktivnost u propagandi astronomije, astronautike i srodnih znanosti. 1983. godine prišlo se izgradnji zvjezdarnice, u ono vrijeme jedinstvenog projekta takve vrste u Hrvatskoj, koja je dovršena 1989. godine., te je kao takva druga zvjezdarnica u kontinentalnoj Hrvatskoj i jedina od Varaždina do Vukovara. Društvo je pokrenulo izdavanje popularno-znanstvenog časopisa “Naše plavo nebo”. Rad društva zapažen je i u stručnom okružju (Institut za fiziku Sveučilišta u Zagrebu), a Društvo je uvršteno i u svjetski astronomski registar dok članovi Društva rade isključivo na amaterskoj osnovi.

Izvor: Općina Pitomača (http://pitomaca.hr/)

Udruga “Čuvarice kulturne baštine” Kladare

Udruga “Čuvarice kulturne baštine” iz Kladara osnovana je 10.01.2012. godine s ciljem prikupljanja i očuvanja izvornih predmeta, narodnih nošnji i svega što je povezano s načinom i običajima života naših predaka, informiranja javnosti o načinu života i običaja naših predaka te rad s djecom i mladima putem radionica i usmenom predajom. Udruga je izdala dvije knjige kako bi se mladima predočio nastanak domaćeg platna i jela koja su se kuhala u nekim davnim vremenima, jednu pod nazivom “LAN” od sjemena do platna, a drugu pod nazivom “Starinska bakina kuharica” i otvorila Etno zbirku pod nazivom “Bakina priča” u kojoj je smješteno preko 500 komada eksponata koji dočaravaju način života i rada naših predaka. Zbirka je smještena u starom školskom stanu u sklopu područne škole u Kladarama, na kućnom broju 83. Uz veliki broj narodnih nošnji koje su izložene  u zbirci moguće je vidjeti i naučiti kako se tka na tkalačkom stanu i kako nastaje domaće platno. Udruga svake godine održava manifestaciju ” Matkanje pisanicama i izložba pisanica”, nedjelju iza Uskrsa a koju zovemo Matkana nedjelja ili Bijela nedjelja. Tokom godine Udruga organizira razne tematske radionice, kao i čejanje perija, umrežavanje seoskih žena te pisanje guščijim perom i tintom.

Izvor: Udruga “Čuvarice kulturne baštine” Kladare

ZAŠTITA PRIRODE

Od prirodnih vrijednosti na području općine Pitomača možemo istaknuti slijedeće:

Značajni krajobraz – Močvarno stanište Vir

Močvarno stanište Vir nalazi se na č.k.br. 1237 u k.o. Stari Gradac u blizini naselja Starogradački Marof, površina je 1.15 ha. Močvarno stanište Vir ima stalan dotok vode, a zaštićen je zbog rijetkih biljnih i životinjskih svojti koje ovdje obitavaju. Ovdje je zabilježena i rijetka biljna zajednica koja se javlja samo na dva lokaliteta u Hrvatskoj – Hydrocharo-stratiotetum aloides. Od biljnih svojti potrebno je spomenuti rezac (Stratoides aloides), zlatnica (Solidago sp.), žabogriz (Hydrocharis morsusranae), ladolež (Calystegia sp.) i dr., a od životinjskih ugroženu ribu crnku (Umbra krameri).

Značajni krajobraz – Širinski otok

Lokalitet Širinski otok smješten je na sjevernom dijelu općine Pitomača u k.o. Stari Gradac. Granica područja prirodno je određena, sa sjevera je omeđena tokom rijeke Drave, a sa zapadne, južne i istočne strane rukavcem rijeke Drave. Granica se proteže sa sjeverne strane obalom rijeke Drave prema sjeveroistoku do izlaska rukavca u glavno korito na sjeveroistoku, zatim obalom uz rukavac prema jugu, uzvodno rukavcem do ulaska u glavno korito rijeke Drave na zapadnoj strani otoka. Površina je 105,65 ha. Širinski otok ima izuzetnu biološku i estetsku vrijednost. Ovaj prirodni krajobraz je zbog svoje izoliranosti ostao sačuvan od onečišćenja. Na otoku nema poljoprivrednih površina osim 0,5 ha kukuruza posađenog za potreba lovaca. Za vrijeme niskog vodostaja korito rukavca se može prijeći pješice. Ornitološkim istraživanjima utvrđeno je da ovdje povremeno ili stalno obitava preko 150 vrsta ptica.

Značajni krajobraz – Jelkuš

Lokalitet Jelkuš smješten je na sjevernom dijelu općine Pitomača u k.o. Pitomača II. Granica područja proteže se državnom granicom sa Republikom Mađarskom od graničnog kamena oznake B 618 prema istoku do graničnog kamena označenog kao B 648 te obalom rijeke Drave na lijevoj strani uzvodno do početne točke graničnog kamena B 618, površine je 291,60 ha (VPŽ 286,70 ha, KKŽ 4,90 ha). Izolirano je stanište ptica. Pješčani sprud je mjesto gniježđenja brojnih ptica poput kulika sljepčića (Charadrius dubius), crvenokljune čigre (Sterna hirundo), male čigre (Sterna albifrons), male prutke (Actitis hypoleucos), vivka (Vanellus vanellus). Ptice sprudova ugrožavaju učestale promjene vodostaja, prirodne ili umjetne, te dolazi do uništenja gnijezda ili ptića.

Značajni krajobraz – Križnica

Lokalitet KRIŽNICA nalazi se na zapadnom dijelu općine Pitomača u k.o. Pitomača II. Granica područja proteže se državnom granicom sa Republikom Mađarskom od graničnog kamena oznake B 654 prema istoku do graničnog kamena označenog kao B 777 te obalom rijeke Drave prema zapadu do početne točke graničnog kamena B 654, površine 802,57 ha. Na području Križnice Drava čini meandre na malom prostoru, u velikim zavojima kakvih nema od Austrije do ušća u Dunav. Jedan je od najbolje razvijenih meandara Drave koji je svojim oblikom cvjeta lako prepoznatljiv i predstavlja simbol ovog dijela njenog toka. Kako se radi o presječenom meandru formirao se veliki otok na koji se pristupa skelom ili pješačkim mostom. Stari tok rijeke Drave i vode stajaćice su staništa za mnoge vrste riba. Križnicu karakterizira raznolikost i brojnost ptica sprudova (crvenokljuna čigra, kulik sljepčić), ptica strmih riječnih obala (vodomar, bregunica), ptica močvarnih staništa (divlja patka, crvenokljuni labud, crna roda)…

Regionalni park Mura – Drava

Regionalni park Mura-Drava ukupne površine je 87.448,70 ha, a na području Virovitičko-podravske županije prostire se na 17.801,95 ha.

Bilogora

Zajedno s Kalničkim gorjem, Bilogora je proglašena područjem očuvanja značajnim za ptice. Svrha zaštite je očuvanje 19 vrsta ptica, od kojih je 6 vrsta stanarica, 12 vrsta gnjezdarica i 1 vrsta je zimovalica. U odnosu na nacionalnu razinu, za 10 vrsta ptica se procjenjuje da ih na ovom području  ima u manje od 2 % nacionalne populacije,  7 vrsta ovdje je prisutno između 2 i 15 % nacionalne populacije, za lještarku nema dostupnih podataka, a samo patuljasti orao ovdje ima brojnost veću od 15 % nacionalne populacije. Eja strnjarica jedina se od svih vrsta javlja pojedinačno. Za goluba dupljaša nema dostupnih informacija dok se ostale vrste javljaju u parovima ili drugim jedinicama.

Izvor: Općina Pitomača (http://pitomaca.hr/gospodarstvo-i-financije/zastita-prirode/)

 

MANIFESTACIJE

Izvor: http://pitomaca.hr/o-pitomaci/manifestacije/

Večer poezije Drage Britvića 

Drago Britvić omiljeni pisac stihova za estradu bivše države ostavio nam je u naslijeđe bogatu kolekciju uglazbljenih stihova koju rado izvode današnji pjevači i sastavi.

U posebnoj atmosferi rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici, sredinom siječnja svake godine Pitomača odaje počast ovom velikanu stiha.

 

 

Vincekovo 

Krajem siječnja povodom blagdana svetog Vinka, vinogradari i podrumari pohode svoje vinograde kako bi pogledali stanje loze, odrezali nekoliko loza iz vinograda i procijenili njegovu rodnost u novoj godini. Ovo je prigoda da se sastanu i pajdašije, zapjevaju po koju, a zatim u posebnoj svečanosti zatraže blagoslov svetoga Vinka za plodnost loze.

Laganom šetnjom po našim bregima, od kleti do kleti spojili smo rekreaciju i uživanje u prirodi i dobrim vinima.

 

Izvor: http://pitomaca.hr/o-pitomaci/manifestacije/

Festival rezidbe i bunceka

Rezidba je jedan od najvažnijih poslova u vinogradu koja se u našim krajevima obavljala uvijek u prvoj polovici ožujka sa završetkom do Josipova. Uz nju, vinogradari su obavezno pripremali bunceke na različite načine.

Ovo je idealno vrijeme za kušanje mladih vina, boravak u prirodi i sudjelovanje u prvim vinogradarskim poslovima.

 

 

 

http://pitomaca.hr/o-pitomaci/manifestacije/

 

Preradovićevi dani

U spomen na velikoga hrvatskoga pjesnika, povodom njegova rođendana 18. ožujka u njegovoj rodnoj Grabrovnici se održava višednevna kulturna manifestacija posvećena velikom hrvatskom pjesniku, kojom u naša sjećanja vraćamo ponosna vremena naše povijesti.

 

 

Memorijal dr. Marijana Jergovića “Čuvar uspomena”

Memorijal dr. Marijana Jergovića čuva uspomenu na njegovo stvaralaštvo i umjetnički doprinos glazbenoj sceni Podravine i Podravlja. Interpretacijom njegovih djela svake godine počast doktoru odaju brojni izvođači.

 

Izvor: http://pitomaca.hr/o-pitomaci/manifestacije/

Glazbeni festival Pjesme, Podravine i Podravlja

Jeste li znali da se tambure pitomačke obitelji Kos sviraju svuda po svijetu gdje Hrvati čuvaju svoju baštinu, od Austrije, Njemačke, do SAD-a, Kanade i Australije? Jeste li znali da je prvi tamburaški sastav u Pitomači osnovan 1906. godine ili da su u Pitomači održana prva tamburaška sijela ?

Sve ove činjenice dovele su do osnivanja Glazbenog festivala Pjesme Podravine i podravlja koji oslobađa i promovira kreativnost umjetnika kroz nove pjesme  inspirirane baštinom hrvatskih krajeva uz rijeku Dravu.

 

Izvor: http://pitomaca.hr/o-pitomaci/manifestacije/

Dani pečenjakov

Pečenjak ili pečeni kukuruz je specijalitet koji se uvijek s radošću očekuje krajem srpnja ili početkom kolovoza. Dečki z Dravske htjeli su ovu deliciju, pripremljenu na različite načine, približiti svim posjetiteljima Pitomače i eto, nastade jedinstvena ljetna manifestacija.

 

 

U posjetu starim vremenima

Prošla vremena većini ljudi izaziva osjećaje nostalgije i blagostanja, vjerojatno zato jer se nekada živjelo mirnije, nije se nikud žurilo niti se neprestano očekivale poruke i objave od znanih i neznanih ljudi. Želja nam je kroz ovu manifestaciju vratiti bar nakratko djelić ovih izgubljenih vrijednosti u suvremenom svijetu.

Martinje

Kladarski breg zasigurno je najživopisniji brežuljak pitomačkih vinskih puta do kojega se dolazi prolazom kroz poznati Aršanj uz meteorološku postaju Lipica. U Kladarskom bregu je poznato izletište i kapela svetog Martina koji bdije i pazi da mošt na vrijeme postane vino – napitak dostojan svakog bogoslužja.

Doživite kako izgleda autentično krštenje mošta u izvedbi meštara vinskih ceremonija – vinskih biskupa.

Izvor: Općina Pitomača (http://pitomaca.hr/o-pitomaci/manifestacije/)

SMJEŠTAJ

Izvor: http://www.zlatni-klas.hr/galerija-fotografija/

Imanje i restoran „Zlatni klas“ Otrovanec

Adresa: Otrovanec 228, 33405 Pitomača
Tel: 033/714-114
Mob: 099 2318781, 098 9028208
Web: https://www.facebook.com/Zlatni-Klas-Otrovanec-1445124365794098/?fref=ts

 

Hotel Divino

Adresa: Gajeva 130, 33 405 Pitomača
Tel: +385-33-801-656
Fax: +385-33-801-656

 

OPG Ruža Fabčić – izletište – sobe

 Adresa: Križnica 27, 33 405 Pitomača
Tel: +385 33 801 939
Web: www.dravskaiza.com.hr
E-mail: dravskaizakriznica00@gmail.com

 

Seosko domaćinstvo „Profuntar“ – ruralna kuća za odmor u seljačkom domaćinstvu

Adresa: Šašnato Polje 3, 33 405 Pitomača
Tel. 091/5122-263
E-mail:
sukala3@gmail.com

 

“Prenoćište Luka”, vl. Dražen Hrvojić

Adresa: Ljudevita Gaja 34, 33 405 Pitomača
Mob. 098/518-322
E-mail: info@plastenici-dh.com
Web: www.sobepitomaca.com

 

Kuća za odmor “Japin konak”

Adresa: Križnica 21, 33 405 Pitomača
Mob: 098 916 4314
Facebook: https://www.facebook.com/pg/japinkonak/about/?ref=page_internal

 

Ribička klet Rengel

Adresa: Križnica 49, 33 450 Pitomača

Telefon: 033 718 025

Mobitel: 099 575 0815

e-mail: info@bgt.hr

Web: https://ribicka-klet.business.site/

Facebook: https://ribicka-klet.business.site/

 

Izvor: Turistička zajednica općine Pitomača (https://tourism-pitomaca.hr/)

Skip to content