Izvor: Općina Gradina

Općina Gradina

O OPĆINI GRADINA

Područje općine Gradina zauzima dio Dravske potolinske zone, prostirući se nizinskim predjelima južno od rijeke Drave, a neposredno uz Županijsku cestu Bušetina – Lukač – Gradina – Suhopolje – Čađavica. Cijelo područje općine Gradina je do današnjih dana zadržalo svoju povijesnu strukturu. Naselja ove općine možemo definirati kao naselja pretežito izduženog tipa smještenih u ravničarskim predjelima. Povijest – Riječ GRADINA slavenskog je podrijetla, a znači: mjesto ograđeno nasipom, zidom, plotom, odijeljeno i učvršćeno. U blizini je rijeka Drava uz koju je podignut nasip i od koje se uvijek moralo braniti, pa je moguće da i ovaj naziv otuda potječe. Ovo ime prvi put se spominje 1688. godine, a službeno je zapisano 1702. U rimsko doba vodila je ovim krajem poznata rimska cesta Ptuj – Osijek, te se zajedno s tim spominje naselje Serota, a znači “sijanica”. S provalom barbarskih naroda od 5. do 7. stoljeća stanovništvo stradava, sklanjaju se u skrovitija mjesta, a od 7. stoljeća ovaj kraj naseljavaju Hrvati. Kuće u naseljima općine Gradina su uglavnom kuće sa portikom, okrenute zabatnom stranom prema ulici. Ovakve kuće su još mnogobrojne na ovom području sa zanimljivom fasadom, te inicijalima graditelja i godinom nastanka koje se nalaze na zabatu kuće.

Ona sa sjevera graniči sa Mađarskom, sa zapada sa općinama Virovitica i Lukač, sa juga sa općinom Suhopolje, a sa istoka sa općinom Sopje. Površina općine Gradina iznosi 120,90 km2, ima oko 4.485 stanovnika, 1.510 domaćinstava, a gustoća naseljenosti je 36,40 stanovnika po km2 što predstavlja relativno malu gustoću naseljenosti. Preko područja općine Gradina protječe rijeka Drava i to njezinom sjevernom granicom.

U općini Gradina se nalazi jedanaest naselja i to: Bačevac, Brezovica, Budakovac, Detkovac, Gradina, Lipovac, Lug Gradinski, Novi Gradac, Rušani, Vladimirovac i Žlebina.

Izvor: Općina Gradina (https://www.gradina.hr/)

USTANOVE

Osnovna škola Gradina

Ova ustanova započela je s radom 1824. godine, nakon II. svjetskog rata djeluje kao četverogodišnja škola, da bi od 1951. do 1955. prerasla u osmogodišnju. Značajnu reorganizaciju doživljava u školskoj godini 1966./67. kada se spaja sa školom u Rušanima i tako postaje velika seoska škola s učenicima razvrstanim u 48 razrednih odjela. Škola je od 1960. godine nosila naziv “Boško Buha» (Gradinjanin rođenjem), a općinskom odlukom od 27. veljače 1992. mijenja naziv u Osnovna škola GRADINA.

Od značajnijih ljudi rođenih na ovom području ističemo Andriju Hebranga  (1899.-1949.) hrvatskog političara otac dr. Andrije Hebranga; Slavka Šajbera, javnog i športskog djelatnika;  Đuru Dečaka, danas generala Hrvatske vojske i Dragana Špoljarića, direktora MIV-a Varaždin, koji već niz godina sponzorira aktivnosti naše škole, KUD-a , kao i druge udruge u Gradini.

Izvor: Osnovna škola Gradina (http://os-gradina.skole.hr)

GOSPODARSTVO

Na području općine Gradina postoje tri industrijske zone na kojima se obavlja industrijska proizvodnja, sve su smještene u naselju Gradina.

U prvoj industrijskoj zoni smješteni su objekti poduzeća “Poljoprivrednog dobra” d.d. u kojima se vrši tehnološki proces sušenja i skladištenja žitarica i uljarica, u drugoj industrijskoj nalaze se objekti u vlasništvu klaonice “Šuvak” u kojima se vrši prerada mesa i u trećoj industrijskoj zoni koja se nalazi u ulici Vladimira nazora, nalazi se tvrtka “Miss” koja se bavi preradom i proizvodnjom plitica od stiropora.

Neki od važnijih gospodarski subjekata:

TIBET d.o.o. – djelatnosti za njegu i održavanje tijela

POLJOPRIVREDNO DOBRO d.o.o. – djelatnosti poljoprivrede, lova i usluga povezanih s njima te proizvodnja hrane i pića

Obrt „ŠUVAK“ KLAONICA I PRERADA MESA, Predrag Šuvak, Gradina, M. Gupca 26

Izvor: Općina Gradina (https://www.gradina.hr/)

UDRUGE

Rekreacijska ženska udruga “Gradina”

Dana 06. ožujka 2010. godine u Gradini je osnovana Rekreacijska ženska udruga “Gradina” s ciljem rekreacije žena srednje dobi kroz dvoranski sport, sport na vanjskim terenima, putovanja u prirodu, druženja i zabave bez mržnje i ogovaranja. Krajnji cilj je “ZDRAV ŽIVOT”.

Kulturno umjetničko društvo Gradina

Cilj udruge je bavljenje kulturno – umjetničkom djelatnošću u smislu izučavanja izvornog i reproduktivnog – koreografiranog folklora, vokalne i instrumentalne glazbe, izrade narodnih nošnji, ostalih folklornih i etnografskih sadržaja.

Kulturno-umjetničko društvo „Seljačka sloga“ Brezovica

Područje djelovanja Udruge je kultura i umjetnost, a djelatnost je kulturna baština, zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, izvedbene umjetnosti i kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam.

Izvor: Općina Gradina (https://www.gradina.hr/)

TURISTIČKA PONUDA I KULTURNO – POVIJESNA BAŠTINA

Izvor: https://www.gradina.hr/

U općini Gradina dogodilo se ukazanje gospe Gradinske u podnožju osnovne škole Gradina dana 13. 06. 1997. godine. 17. lipnja 1997. godine na prostoru ispred mjesta ukazanja postavljen je križ i od tada to postaje mjesto za molitvu i krunicu, pjevaju se marijanske pjesme, pale svijeće i polaže cvijeće. Ispred prostora križa sagrađeno je mjesto za molitvu (sjenica) . U kasnijim godinama od mjesta ukazanja do crkve Sv. Ilije proroka u Gradini postavljen je križni put sa postajama. A svake godine u općinu Gradina se slijeva rijeka vjernika koji dolaze na ovo mjesto ukazanja dati zavjete Majci Božjoj. Natpisi na panou o ukazanju Gospe Gradinske ispisani su na nekoliko jezika.

Temelje današnje crkve Sv. Ilije proroka postavio je župnik JOSIP NESEK 1775. godine. Zidovi i krovište podignuti su tek 1820 godine, a godine 1904 i 1905. godine crkva je oslikana i tako dobiva svoje pravo lice. Kako su se ove slike godinama izgubile godine 2004-2005. župna crkva je ponovo oslikana iznutra i dobiva svoje prvotno lice. Prostor oko crkve resi i aleja kestena koja je zasađena 1883 godine, a danas je pod zaštitom. Od stilske arhitekture treba spomenuti i župni dvor u Gradini koji je podignut 1783. godine.

Izvor: Općina Gradina (https://www.gradina.hr/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content