Od Istoka do Juga

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA SURADNJE: 1.000.345,55 HRK/ 132.768,67 EUR

FINANCIRANJE:

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” – Provedba tipa operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje” u okviru Mjere 19 “LEADER – CLLD”, Program ruralnog razvoja 2014.-2020. (2021.-2022.); udio financiranja: 90% EU, 10% RH; Poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

PARTNERI NA PROJEKTU:

Glavni partner: Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten”

Partner 1.: Lokalna akcijska grupa “Adrion”

Partner 2.: Lokalna akcijska grupa Srijem

Partner 3.: Lokalna akcijska grupa “Zrinska gora – Turopolje”

 

CILJEVI PROJEKTA:

Promocija područja kroz razvoj ruralnog turizma i jačanje ljudskih kapaciteta dionika s područja LAG-ova partnera

CILJEVI PARTNERA (Glavni partner: Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten“) U PROJEKTU:

Opći cilj: Jačanje ljudskih kapaciteta i identiteta LAG-a

Specifični cilj: Promovirati LAG područje s naglaskom na ruralni turizam i prepoznatljivost lokalnih proizvoda

PODRUČJE PROVEDBE:

Područje provedbe projekta suradnje odvija se na području djelovanja LAG-a „Virovitički prsten“ (grad Virovitica, općina Suhopolje, općina Lukač, općina Gradina, općina Špišić Bukovica, općina Pitomača), LAG-a „Adrion“ (grad Omiš, grad Imotski, grad Vrgorac; općina Brela, općina Baška Voda, općina Tučepi; općina Podgora, općina Gradac, općina Zadvarje, općina Šestanovac, općina Zagvozd, općina Dugi Rat, općina Runovići, općina Zmijavci, općina Proložac, općina Podbablje, općina Lovreć, općina Lokvičići, općina Cista Provo), LAG-a Srijem (grad Ilok, grad Vukovar, naselje Mirkovci (kao dio grada Vinkovaca), općina Lovas, općina Tovarnik, općina Tompojevci, općina Stari Jankovci, općina Bogdanovci, općina Negoslavci, općina Nuštar, općina Tordinci, općina Borovo, općina Trpinja i općina Markušica) i LAG-a „Zrinska gora – Turopolje“ (grad Glina, grad Petrinja, ruralno područje grada Siska, ruralno područje grada Velike Gorice; općina Donji Kukuruzari, općina Lekenik, općina Martinska Ves, općina Orle).

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA SU:

  • Projektna aktivnost br. 1. – Organizacija studijskih putovanja radi razmjene znanja i iskustava te primjera dobre prakse kao i promocija područja LAG partnera
  • Projektna aktivnost br. 2. – Organizacijske aktivnosti vezane uz dolazak projektnih partnera na područje domaćina radi razmjene znanja i iskustava te primjera dobre prakse kao i promocija područja LAG partnera
  • Projektna aktivnost br. 3. – Priprema, izrada i podjela promidžbenih materijala za potrebe vidljivosti projekta  suradnje
  • Projektna aktivnost br. 4. – Nabava i podjela promotivnih paketa reprezentativnih lokalnih domaćih proizvoda s područja pojedinog LAG partnera za promidžbu područja svakog pojedinog LAG partnera
  • Projektna aktivnost br. 5. – Organizacija radionica na temu “Dopunske djelatnosti na OPG-u”
  • Projektna aktivnost br. 6.  – Plaća koordinatora projekta 

KRAJNJI KORISNICI:

Krajnji korisnici projekta suradnje su poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, obrti, civilni sektor, turistički i ugostiteljski subjekti,  lokalno stanovništvo, lokalna samouprava, sve institucije koje sudjeluju u razvijanju područja LAG-ova djelovanja i ostali koji se žele uključiti u projektne aktivnosti.

VIJESTI O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA:

Odobren 3. projekt suradnje LAG-u “VIP”

Održano 2. studijsko putovanje na području LAG-a Srijem, u sklopu 3. međutoriterijalnog projekta suradnje LAG-a “Virovitički prsten” pod nazivom “Od Istoka do Juga”

LAG „VIROVITIČKI PRSTEN“ BIO DOMAĆIN STUDIJSKOG PUTOVANJA ORGANIZIRANOG U SKLOPU PROJEKTA SURADNJE „Od Istoka do Juga“

Održano 3. studijsko putovanje na područje LAG-a “Adrion”

Održana predposljednja aktivnost projekta suradnje “Od Istoka do Juga” (radionice LAG-a “Zrinska gora – Turopolje”)

Provedena posljednja aktivnost projekta suradnje “Od Istoka do Juga” (radionica LAG-a “Adrion”)

Skip to content