O LAG NATJEČAJIMA

Prezentacija „Postupak nabave – Portal ponuda – LRS LAG“  za neobveznike javne nabave i obveznike javne nabave koji provode jednostavnu nabavu (za projekte koji se financiraju iz M19 putem LRS LAG (M7.4.1., 4.1.1., 4.2.1. LRS LAG))

 

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar clld strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/17, NN 53/18)

 

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (NN 91/2019)

 

Skip to content