Javna i jednostavna nabava

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/16) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html

Odluka o usvajanju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave LAG-a ”VIP”

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave LAG-a ”VIP”

 

PLAN NABAVE

Plan nabave za 2019. godinu (Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” u 2019. godini nije planirala imati nabave veće od 20.000,00 HRK (bez PDV-a), stoga Plan nabave za 2019. godinu nije popunjen.)

Predložak_Plana Nabave 2019. – 1. ažuriranje  (temeljem Izmjene Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., koja je donesena u drugoj polovici 2019. godine, planirana je provedba Tipa operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, stoga je izvršeno ažuriranje Plana nabave za 2019. godinu, iako, zbog kašnjenja natječaja za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, nabava u 2019. godini nije provedena.)

Predložak_Plana Nabave 2020.  (Budući da nabava za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekta suradnje” nije provedena u 2019. godini, planira se provesti u 2020. godini.)

Predložak_Plana nabave 2021

Plan nabave 2022 – 27.01.2022.

Plan Nabave 2022. – Ažurirani 25.04.202

Predložak plan nabave 2022 – ažuriran 08.06.2022.

Plan nabave – ažuriran 08.06.2022. – objavljen 06.02.2023.

Predlozak_PlanaNabave za 2023. – 27.01.2023.

Plan nabave – 2023. – 27.01.2023.

Predlozak_PlanaNabave za 2023. – ažuriran 09.02.2023.

Plan nabave 2023. – iz oglasnika – ažuriran 09.02.2023.

Predlozak_Plana Nabave (2024.)

Plan nabave – iz Oglasnika (10.1.2024.)

Plan nabave – iz Oglasnika – ažuriran (10.01.2024.)

Predložak plana nabave iz nove EOJN (19.01.2024.)

Plan nabave iz nove EOJN (objavljen 19.01.2024.)

 

REGISTAR UGOVORA 

Registar ugovora po jednostavnoj nabavi sklopljenih u 2018. godini (Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” je tek u 2019. godini postala obveznik javne nabave, stoga je unesen samo jedini ugovor za predmete nabave iz 2018. godine čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (bez PDV-a))

Registar ugovora za 2018. godinu – 1. ažuiranje

Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” tijekom 2019. godine nije sklopila niti jedan ugovor ili okvirni sporazum za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (bez PDV-a).

RPT_Ugovor 2020

RPT_Ugovor2020. – ažuriranje 14.01.2020

Registri Ugovora u 2022. godini (Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” je u 2022. godini unesla 4 ugovora za predmete nabave iz 2022. godine čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna)

Registar Ugovora – 19.05.2022.

Registar Ugovora – 15.06.2022.

Registar Ugovora – 28.06.2022.

Registar Ugovora – 29.08.2022.

Registar Ugovora – izmjena (05.07.2023.)

Registar Ugovora – Ažuracija (19.07.2023.)

Registar Ugovora –  25.07.2023.

Registar ugovora – 16.10.2023.

Registar Ugovora – 23.11.2023. 

Registar ugovora – 05.03.2024.

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) LAG “Virovitički prsten” kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • SPIDER GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
  • ARTOS  društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge
  • OPG MARENIĆ DRAGAN, DRAGAN MARENIĆ, BUKOVA 40, BOROVA
  • OPG „POSAVEC“, MARIN POSAVEC, TRG KRSTE FRANKOPANA 16, VIROVITICA
  • POLJOPRIVREDNI OBRT “NOVOSEL” Blaženka Novosel, Brezik 51
  • OPG BARČAN, SANJA BARČAN, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 36, VIROVITICA
  • OPG IVAN KOJADIN, IVAN KOJADIN, LIPOVAC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 34, MIBPG: 25446

Popis svih članova Upravnog i Nadzornog odbora Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” nalazi se na linku https://www.lagvip.hr/upravna-tijela-lag-a/

Skip to content