Članovi LAG-a “VIP”

Članovi Udruge moraju imati sjedište odnosno prebivalište na teritoriju grada Virovitice i općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

Odluku o primanju u članstvo i promjeni kategorije članstva Udruge donosi Upravni odbor Udruge na temelju potpisane (i ovjerene, ukoliko je primjenjivo) i dostavljene sve potrebne dokumentacije.

Popis članstva Udruge vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o imenu ili nazivu člana, adresi sjedišta/prebivališta, OIB-u člana, komunikacijske kontakte, datum pristupanja i datum istupanja iz članstva Udruge, kategoriju članstva sukladno Uredbi (EU) 1303/2013 te Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 240/2014 i nacionalnoj regulativi za provedbu LEADER-CLLD-a te kontakt podatke o ovlaštenom ili imenovanom predstavniku člana.

Pristupanje u članstvo LAG-a (od 28.12.2018. godine)

 

PRAVILNIK O PRISTUPANJU I ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA LAG-a VIP

 

PRISTUPNICA 1- za pravne osobe, OPG i obrte LAG-a VIP – od 28.12.2018

PRISTUPNICA 2 – za fizičke osobe LAG-a VIP- od 28.12.2018. – SAMO ZA FIZIČKE OSOBE 

 

Primjer Odluke o promjeni predstavnika člana u članstvu LAG-a VIP – primjer za članove koji su pristupili do 28.12.20218. godine 

 

Primjer Odluke o pristupanju u članstvo i imenovanju predstavnika u LAG-u VIP

Primjer Odluke o izmjeni i ili dopuni Odluke o pristupanju u članstvo i imenovanju predstavnika u LAG-u VIP

POPIS ČLANOVA LAG-a VIP – nakon 58. Upravnog odbora (od 29.12.2023.)

 

Temeljem Odluke o visini godišnje članarine Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, donesene dana 29. prosinca 2023. godine na 17.  redovnoj Skupštini Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, visina godišnje članarine Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ iznosi za:

  1. fizičku osobu – 10,00 EUR
  2. udrugu – 10,00 EUR
  3. turističku zajednicu – 10,00 EUR
  4. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – 15,00 EUR
  5. trgovačko društvo i obrt – 20,00 EUR
  6. zadrugu – 20,00 EUR
  7. znanstvenu, stručnu i obrazovnu instituciju te javnu ustanovu – 20,00 EUR
  8. jedinicu lokalne samouprave – 3.000,00 EUR.

Godišnja članarina uplaćuje se na IBAN: HR5923600001102303525,

       s napomenom u opisu plaćanja: Godišnja članarina za XY. godinu

       i pozivom na broj primatelja: XY godina.

 

Skip to content