Članovi LAG-a “VIP”

Članovi Udruge moraju imati sjedište odnosno prebivalište na teritoriju grada Virovitice i općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

Odluku o primanju u članstvo i promjeni kategorije članstva Udruge donosi Upravni odbor Udruge na temelju potpisane (i ovjerene, ukoliko je primjenjivo) i dostavljene sve potrebne dokumentacije.

Popis članstva Udruge vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o imenu ili nazivu člana, adresi sjedišta/prebivališta, OIB-u člana, komunikacijske kontakte, datum pristupanja i datum istupanja iz članstva Udruge, kategoriju članstva sukladno Uredbi (EU) 1303/2013 te Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 240/2014 i nacionalnoj regulativi za provedbu LEADER-CLLD-a te kontakt podatke o ovlaštenom ili imenovanom predstavniku člana.

 

 

Pristupanje u članstvo LAG-a (od 28.12.2018. godine)

 

PRAVILNIK O PRISTUPANJU I ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA LAG-a VIP

PRISTUPNICA 1- za pravne osobe, OPG i obrte LAG-a VIP – od 28.12.2018

PRISTUPNICA 2 – za fizičke osobe LAG-a VIP- od 28.12.2018.

Primjer Odluke o pristupanju u članstvo i imenovanju predstavnika u LAG-u VIP

Primjer Odluke o promjeni predstavnika člana u članstvu LAG-a VIP

Primjer Odluke o izmjeni i_ili dopuni Odluke o pristupanju u članstvo i imenovanju predstavnika u LAG-u VIP

Popis članova LAG-a VIP – na dan 10. svibanj 2021. godine

Skip to content