Projekt suradnje BussyBee WORKSHOP

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA SURADNJE:  840.750,00 HRK

FINANCIRANJE:

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., provedba Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«, provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“

PARTNERI NA PROJEKTU:

Glavni partner: Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“

Partner 1: Lokalna akcijska grupa „Papuk“

Partner 2: Lokalna akcijska grupa „VINODOL“

Partner 3: Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten“ i

Partner 4: Lokalna akcijska grupa „Lika“.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Poboljšana konkurentnost i održivost poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih područja.

 

CILJEVI PARTNERA (Partner 3: Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten“) U PROJEKTU:

Opći cilj: Poboljšana konkurentnost i održivost poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih područja

Specifični cilj:

1. Razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja

2. Promocija, marketing i brendiranje domaćih lokalnih proizvoda LAG područja.

 

PODRUČJE PROVEDBE:

Na područjima LAG-ova partnera i to Lokalne akcijske grupe „Bilogora-Papuk“ (Daruvar), Lokalne akcijske grupe „Papuk“ (Orahovica), Lokalne akcijske grupe „VIP“ (Lukač), Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ (Novi Vinodolski, Crikvenica, Bakar, Općina Vinodolska) i Lokalne akcijske grupe „Lika“ (Gospić, Perušić, Karlobag).

 

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA SU:

 1. Izrada Studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda
 2. Izrada grafičkog rješenja karte LAG područja sa ucrtanim lokalitetima u pdf formatu za potrebe objave u katalogu lokaliteta LAG područja
 3. Izrada kataloga lokaliteta LAG područja
 4. Putovanja unutar RH na područja LAG partnera
 5. Priprema i izrada promotivnih materijala za promociju projekta BusyBee Workshop uključujući katalog lokaliteta LAG područja
 6. Promotivni paketi lokalnih proizvoda vezanih za temu BusyBee Workshop sa područja pojedinih LAG partnera
 7. Organizacijske aktivnosti uz održavanje radionica, sajmova i konferencija na području LAG partnera
 8. Vidljivost projekta BusyBee Workshop
 9. Edukacijske aktivnosti
 10. Video materijali projekta
 11. Upravljanje projektom.

 

CILJANE GRUPE KORISNIKA:

 • lokalni poljoprivredni proizvođači i gospodarstvenici
 • institucije, udruge proizvođača, interesne udruge ruralnog područja
 • donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini
 • turističke zajednice LAG područja
 • mladi i nezaposleni
 • mladi poljoprivrednici i žene poljoprivrednici.

 

STUDIJA MARKETINŠKOG KONCEPTA – BUSY BEE WORKSHOP:

Studija-marketinskog-koncepta-pozicioniranja-lokalnih-proizvoda

 

KATALOG LAG-ova BUSY BEE WORKSHOP:

WEB_Katalog2021-o-LAG-ovima-BusyBee-WORKSHOP

 

VIDEO MATERIJALI PROJEKTA “BusyBee WORK SHOP” 

U sklopu projekta suradnje “BusyBee WORKSHOP”, LAG “Virovitički prsten” izradio je video materijal, koji se odnosi na snimanje dronom geografskog područja LAG-a „Virovitički prsten“, LAG-a „Bilogora-Papuk“ i LAG-a „Papuk“ te snimanje događanja na području LAG-a „Virovitički prsten“, LAG-a „Bilogora-Papuk“, LAG-a „Lika“ i LAG-a „Vinodol“.

 

 

 

U Virovitici, 18. listopada 2022. godine

Skip to content