7. Natječaj LAG-a „VIP“ ZA TO 2.1.1. (TO 7.4.1.) – 2023. GODINA

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten” je u srijedu, dana 13. rujna 2023. godine, objavila 7. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020. (usvojene 29. lipnja 2023. godine), a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i prijelazno razdoblje (2021. i 2022.).

 

Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 18.697,56 EUR.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000,00 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 100.000,00 EUR.

 

Prijave projekata na ovaj LAG Natječaj podnose se od 28. rujna 2023. godine, a najkasnije do 30. listopada 2023. godine. 

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

7. Natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1.-7.4.1. LRS LAG

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. PN_TTIP_741

Obrazac C. Predložak za izračun neto prihoda

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog V. – Uputa MINGOR

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti JLS

Prilog IX. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za TO 2.1.1.

Prilog X. – Izjava nositelja projekta o osiguranju sredstava

 

 

INFORMATIVNE RADIONICE

 

S ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će 2 informativne radionice na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

  • 21. rujna 2023. godine (ČETVRTAK) u 12:00 h, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici
  • 22. rujna 2023. godine (PETAK) u 10:00 h, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici

 

Fotografije s radionica bit će objavljene OVDJE.

 

 

U Virovitici, 13. rujna 2023. godine

 

Skip to content