7. Natječaj LAG-a „VIP“ ZA TO 2.1.1. (TO 7.4.1.) – 2023. GODINA

OBJAVA 7. NATJEČAJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „VIROVITIČKI PRSTEN“

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten” je u srijedu, dana 13. rujna 2023. godine, objavila 7. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020. (usvojene 29. lipnja 2023. godine), a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i prijelazno razdoblje (2021. i 2022.).

 

Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 18.697,56 EUR.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000,00 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 100.000,00 EUR.

 

Prijave projekata na ovaj LAG Natječaj podnose se od 28. rujna 2023. godine, a najkasnije do 30. listopada 2023. godine. 

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

7. Natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1.-7.4.1. LRS LAG

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. PN_TTIP_741

Obrazac C. Predložak za izračun neto prihoda

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog V. – Uputa MINGOR

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti JLS

Prilog IX. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za TO 2.1.1.

Prilog X. – Izjava nositelja projekta o osiguranju sredstava

 

 

INFORMATIVNE RADIONICE

 

S ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će 2 informativne radionice na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

  • 21. rujna 2023. godine (ČETVRTAK) u 12:00 h, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici
  • 22. rujna 2023. godine (PETAK) u 10:00 h, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici

 

Fotografije s radionica objavljene su OVDJE.

 

 

U Virovitici, 13. rujna 2023. godine

 

1. IZMJENE 7. NATJEČAJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „VIROVITIČKI PRSTEN“

 

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na 55. sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, održanoj dana 28. listopada 2023. godine, donio je Odluku o usvajanju 1. Izmjena 7. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.

 

1. Izmjene 7. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. objavljene su 28. listopada 2023. na službenoj mrežnoj stranici Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“.

1. Izmjene 7. Natječaja LAG-a VIP za TO 2.1.1.-7.4.1. (od 28.10.2023.)

 

U Virovitici, 28. listopada 2023. godine

 

KONAČNA RANG LISTA

 

Dana 11. prosinca 2023. godine održana je 57. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na kojoj su donesene 2 odluke o odabiru projekata te je utvrđena Konačna rang lista za 7. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten”, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Istoga dana, odnosno 11. prosinca 2023. godine, sve odluke o odabiru projekata postale su pravomoćne, a Konačna rang lista objavljena je na mrežnoj stranici Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

 

T12 Konačna rang lista (57. UO)

 

U Virovitici, 11. prosinca 2023. godine

 

NATJEČAJ APPRRR-a ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1. IZ PRR RH 2014.-2020. PUTEM LRS LAG-ova

Agencija za plaćanja objavljuje natječaje za mjeru/podmjeru/tip operacije iz PRR 2014. – 2020. koje se provode putem LRS (Natječaj za provedbu LRS). LAG podnosi Zahtjeve za potporu samo za projekte odabrane na temelju LAG Natječaja i koji su usklađeni s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a. Agencija za plaćanja provjerava jesu li odabrani projekt prihvatljivi za sufinanciranje u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije. U slučaju pozitivne ocjene, slijedi donošenje odluke i/ili sklapanje ugovora nakon čega započinje razdoblje provedbe projekta (postupak isplate sredstava i kontrola na terenu). (Izvor: https://www.apprrr.hr/)

Natječaj za ulaganja u ruralnu infrastrukturu (7.4.1. iz PRR) koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova nalazi se na  linku

 

OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja se provode u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s prilogom XII Uredbe 1303/2013.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg nositelja projekta.

Relevantne informacije vezane uz informiranje i vidljivost propisane su u Prilogu X. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« od 22. veljače 2019. godine (REFERENTNA OZNAKA: M19.2.1 – 2019/01) te svih njegovih izmjena.

 

Prilog X. – Informiranje i vidljivost

Skip to content