6. Natječaj LAG-a “VIP” ZA TO 2.1.1. (TO 7.4.1.) – 2022. godina

 

OBJAVA LAG NATJEČAJA

 

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, u petak, dana 22. travnja 2022. godine, objavila je 6. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020. (usvojene 24. prosinca 2021. godine), a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i prijelazno razdoblje (2021. i 2022.).

Svrha ovog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 4.408.058,45 HRK.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000,00 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata na ovaj LAG Natječaj podnose se od 10. svibnja 2022. godine, a najkasnije do 10. lipnja 2022. godine. 

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

6. Natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1.-7.4.1. LRS LAG – objavljen 22.04.2022.

 

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Predložak za izračun neto prihoda

 

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za TO 2.1.1.

Prilog X. – Izjava nositelja projekta o osiguranju sredstava

 

INFORMATIVNE RADIONICE

 

S ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će 2 informativne radionice na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

  • 28.04.2022. (ČETVRTAK) u 10:00 h, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici
  • 29.04.2022. (PETAK) u 10:00 h, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici

 

Fotografije s radionica objavljene su OVDJE.

 

U Virovitici, 22. travnja 2022. godine

 

KONAČNA RANG LISTA

 

Dana 14. rujna 2022. godine održana je 50. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na kojoj je doneseno 9 odluka o odabiru projekata te je utvrđena Konačna rang lista za 6. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten”, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Istoga dana, odnosno 14. rujna 2022. godine, sve odluke o odabiru projekata postale su pravomoćne, a Konačna rang lista objavljena je na mrežnoj stranici Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

 

T12 – KONAČNA RL od 14.09.2022. (nakon 50. UO)

 

U Virovitici, 14. rujna 2022. godine

Skip to content