5. NATJEČAJ LAG-a “VIP” ZA TO 2.1.1. (TO 7.4.1.) – 2021. godina

OBJAVA LAG NATJEČAJA

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana 11. siječnja 2021. godine, objavila je 5. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 211.345,52 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a), neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.

Prijave projekata podnose se od 25. siječnja 2021. godine, a najkasnije do 25. veljače 2021. godine. Temeljem 1. Izmjene 5. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., donesene 19.02.2021. godine na 41. sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten”, rok za podnošenje prijava projekata  produžen je do 05. ožujka 2021. godine.

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

5. natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1.-7.4.1. – LRS LAG

 

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore  NEVAŽEĆI (vrijedio do slanja upute APPRRR-a 12.01.2020.)

Obrazac C. Predložak za izračun neto prihoda

 

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun IR JLS

Prilog IX. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za TO 2.1.1.

Prilog X. – Izjava nositelja projekta o osiguranju sredstava

Prilog XI. – LRS LAG-a VIP za razdoblje 2014.-2020. (V10.0) – od 11.07.2019.

 

U Virovitici, 11. siječnja 2021. godine

 

INFORMATIVNE RADIONICE

 

S ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će 2 informativne radionice na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

  • 18.01.2021. (PONEDJELJAK) – 10:00, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici
  • 18.01.2021. (PONEDJELJAK) – 14:00, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici

 

Fotografije s radionica mogu se pogledati OVDJE.

 

 

TEHNIČKA IZMJENA (od 12.01.2021. godine) 

TEHNIČKA IZMJENA za promjenu Obrasca B. za 5. Natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1.-7.4.1.

Obrazac-B.-Plan-nabave_741-LRS-LAG_-od-12.01.2021.VAŽEĆI (vrijedi od slanja upute APPRRR-a 12.01.2020.)

 

1. IZMJENA (od 19.02.2021. godine) 

Odluka o usvajanju 1. Izmjene 5. Natječaja LAG-a VIP za TO 2.1.1. (7.4.1.) – od 19.02.2021. godine

1. Izmjena 5. Natječaja LAG-a VIP za TO 2.1.1. (7.4.1.) – od 19.02.2021. godine

Rok za podnošenje prijava projekata  produžen je do 05. ožujka 2021. godine.

 

KONAČNA RANG LISTA

Dana 26. ožujka 2021. godine održana je 43. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na kojoj je utvrđena Konačna rang lista za 5. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten”, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., te je donesena jedna Odluka o odabiru projekta.

Zaključno sa 26. ožujka 2021. godine nositelj projekta, kojemu je izdana Odluka o odabiru projekata, dostavio je osobno u ured Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, Izjavu u kojoj se odriču prava na prigovor s jasnom referencom na predmetnu Odluku, nakon čega je formirana i objavljena Konačna rang lista za 5. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten”.

T 13-Konačna rang lista za 5. Natječaj LAG-a 7.4.1.-2.1.1. – potpisana

T 13-Konačna rang lista za 5. Natječaj LAG-a 7.4.1.-2.1.1.

 

Skip to content