4. NATJEČAJ LAG-a “VIP” ZA TO 2.1.1. (TO 7.4.1.) – 2020. godina

OBJAVA LAG NATJEČAJA

 
Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana 09. lipnja 2020. godine, objavila je 4. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 470.626,27 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a), neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.

Prijave projekata podnose se od 24. lipnja 2020. godine, a najkasnije do 24. srpnja 2020. godine.

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

4. natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1.-7.4.1. – LRS LAG VIP

 

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Predložak za izračun neto prihoda

 

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun IR JLS

Prilog IX. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za TO 2.1.1.

Prilog X. – Izjava nositelja projekta o osiguranju sredstava  

Prilog XI. – LRS-LAG-a-VIP-2014.-2020_V10.0-11.07.2019.

 

U Virovitici, 09. lipnja 2020. godine

 

INFORMATIVNE RADIONICE

 

S ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će 2 informativne radionice na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

  • 12.06.2020. (PETAK) – 16:00, Plava sala Općine Pitomača u Pitomači
  • 19.06.2020. (PETAK) – 12:00, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici

 

Fotografije s radionica mogu se pogledati OVDJE.

 

KONAČNA RANG LISTA

 

Dana 24. kolovoza 2020. godine održana je 38. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na kojoj je utvrđena Privremena rang lista za 4. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten”, a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., te su donesene 2 Odluke o odabiru projekta.

Zaključno sa 25. kolovoza 2020. godine oba nositelja projekta kojima su izdane Odluke o odabiru projekata dostavili su, osobno u ured Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te elektroničkom poštom, Izjavu u kojoj se odriču prava na prigovor s jasnom referencom na predmetnu Odluku, nakon čega je formirana i objavljena Konačna rang lista za 4. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten”.

T12 – KONAČNA RL za TO 2.1.1. (7.4.1.) – od 25.08.2020

 

KONAČNO ISPLAĆENI PROJEKTI NA 4. LAG NATJEČAJU (TO 2.1.1.)

Skip to content