4. NATJEČAJ LAG-a “VIP” ZA TO 2.1.1. (TO 7.4.1.) – 2020. godina

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana _________ godine, objavit će 4. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 470.626,27 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a), neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.

Prijave projekata podnose se od ______________ godine, a najkasnije do _______________ godine.

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

 

 

OBRASCI:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. – Predložak za izračun neto prihoda

 

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Prilog X. – Izjava nositelja projekta o osiguranju sredstava (ukoliko se projektom traže bodovi po Kriteriju odabira broj 5. Zatvorena financijska konstrukcija)

Prilog XI. – Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. (od 11. srpnja 2019. godine)

              Prilog XI. – LRS LAG-a VIP za razdoblje 2014.-2020. (V10.0) – od 11.07.2019.

 

U Virovitici, _________ godine

 

INFORMATIVNE RADIONICE