3. NATJEČAJ LAG-a “VIP” ZA TO 1.1.1. (TO 4.1.1.)

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana 19. rujna 2019. godine, objavila je 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/ prebivalište na području LAG-a „Virovitički prsten“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovoj održivosti.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 2.834.359,53 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok se za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta unutar ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava za 20%.

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000,00 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.

Da bi nositelji projekata bili prihvatljivi, ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora iznositi:

a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća (uključujući gljive i vinogradarstvo) najmanje 6.000,00 EUR

b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000,00 EUR.

Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog LAG Natječaja, ali pod uvjetom da se radi o različitim prihvatljivim troškovima.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 07. listopada do 07. studenog 2019. godine.

 

Tekst 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” s prijavnim obrascima i prilozima može se preuzeti OVDJE.  – PRIJE 1. DOPUNE od 03.10.2019.

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

3. LAG VIP natječaj TO 1.1.1.-4.1.1.

 

OBRASCI:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave_Tablica TTI

Obrazac C. – Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. – Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

 

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – PRIJE 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V.a – Ogledni primjeri Sažetka izbora ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII. – LRS-LAG-a-VIP-2014.-2020_V10.0-11.07.2019.

Prilog IX. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a VIP – 20.03.2018 i 21.09.2018

Prilog X. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira – PRIJE 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog XI. – Tablica ZAPOSLENICI za Kriterij odabira 3. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Prilog XII. – Tablica za Kriterij odabira 5. Sektor ulaganja

Prilog XIII. – Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Prilog XIV. – Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

 

Virovitica, 19. rujna 2019. godine

 

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

S ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će 6 informativnih radionica na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

  • 23.09.2019. (PONEDJELJAK) – 12:00,  Vijećnica Grada Virovitice
  • 24.09.2019. (UTORAK) – 12:00,  Društveni dom Kapela Dvor
  • 25.09.2019. (SRIJEDA) – 17:00 h,  Plava sala Općine Pitomača
  • 26.09.2019. (ČETVRTAK) – 12:00 h, Vijećnica Općine Gradina
  • 26.09.2019. (ČETVRTAK) – 17:00, Velika sala u Društvenom domu u Špišić Bukovici
  • 27.09.2019. (PETAK) – 12:00 h,  Mala dvorana Općine Suhopolje

 

1. DOPUNA

3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

 

Dana 03. listopada 2019. godine donesena je Odluka o usvajanju 1. dopune 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

1. dopuna 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ te usvojeni Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ i Prilog X. Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ nalaze se u nastavku.

 

1. DOPUNA 3. Natječaja LAG-a ”VIP” za provedbu T.O. 1.1.1

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – NAKON 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta_TC (sa vidljivim promjenama)

Prilog X. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira – NAKON 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog X. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira_TC  (sa vidljivim promjenama)

 

Virovitica, 03. listopada 2019. godine

 

Natječaj za provedbu LRS – TO 4.1.1. LRS LAG (oznaka: M19.2.1-2019/03)

od 4. listopada 2019.

Agencija za plaćanja objavljuje natječaje za mjeru/podmjeru/tip operacije iz PRR 2014. – 2020. koje se provode putem LRS (Natječaj za provedbu LRS). LAG podnosi Zahtjeve za potporu samo za projekte odabrane na temelju LAG Natječaja i koji su usklađeni s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a. Agencija za plaćanja provjerava jesu li odabrani projekt prihvatljivi za sufinanciranje u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije. U slučaju pozitivne ocjene, slijedi donošenje odluke i/ili sklapanje ugovora nakon čega započinje razdoblje provedbe projekta (postupak isplate sredstava i kontrola na terenu). (Izvor: https://www.apprrr.hr/)

Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji se provode putem LRS LAG-ova nalazi se u nastavku.

v1.0-4.1.1.-LRS-LAG-1