3. NATJEČAJ LAG-a “VIP” ZA TO 1.1.1. (TO 4.1.1.)

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana 19. rujna 2019. godine, objavila je 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/ prebivalište na području LAG-a „Virovitički prsten“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovoj održivosti.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 2.834.359,53 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok se za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta unutar ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava za 20%.

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000,00 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.

Da bi nositelji projekata bili prihvatljivi, ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora iznositi:

a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća (uključujući gljive i vinogradarstvo) najmanje 6.000,00 EUR

b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000,00 EUR.

Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog LAG Natječaja, ali pod uvjetom da se radi o različitim prihvatljivim troškovima.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 07. listopada do 07. studenog 2019. godine.

 

Tekst 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” s prijavnim obrascima i prilozima može se preuzeti OVDJE.  – PRIJE 1. DOPUNE od 03.10.2019.

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

3. LAG VIP natječaj TO 1.1.1.-4.1.1.

 

OBRASCI:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave_Tablica TTI

Obrazac C. – Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. – Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

 

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – PRIJE 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V.a – Ogledni primjeri Sažetka izbora ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII. – LRS-LAG-a-VIP-2014.-2020_V10.0-11.07.2019.

Prilog IX. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a VIP – 20.03.2018 i 21.09.2018

Prilog X. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira – PRIJE 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog XI. – Tablica ZAPOSLENICI za Kriterij odabira 3. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Prilog XII. – Tablica za Kriterij odabira 5. Sektor ulaganja

Prilog XIII. – Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Prilog XIV. – Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

 

Virovitica, 19. rujna 2019. godine

 

INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

S ciljem pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će 6 informativnih radionica na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

  • 23.09.2019. (PONEDJELJAK) – 12:00,  Vijećnica Grada Virovitice
  • 24.09.2019. (UTORAK) – 12:00,  Društveni dom Kapela Dvor
  • 25.09.2019. (SRIJEDA) – 17:00 h,  Plava sala Općine Pitomača
  • 26.09.2019. (ČETVRTAK) – 12:00 h, Vijećnica Općine Gradina
  • 26.09.2019. (ČETVRTAK) – 17:00, Velika sala u Društvenom domu u Špišić Bukovici
  • 27.09.2019. (PETAK) – 12:00 h,  Mala dvorana Općine Suhopolje

Fotografije s održanih radionica mogu se pogledati OVDJE

1. DOPUNA

3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

 

Dana 03. listopada 2019. godine donesena je Odluka o usvajanju 1. dopune 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

1. dopuna 3. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ te usvojeni Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ i Prilog X. Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira za tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ nalaze se u nastavku.

 

1. DOPUNA 3. Natječaja LAG-a ”VIP” za provedbu T.O. 1.1.1

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – NAKON 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta_TC (sa vidljivim promjenama)

Prilog X. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira – NAKON 1. DOPUNE od 03.10.2019.

Prilog X. – Kriteriji odabira i pojašnjenja kriterija odabira_TC  (sa vidljivim promjenama)

 

Virovitica, 03. listopada 2019. godine

 

Natječaj za provedbu LRS – TO 4.1.1. LRS LAG (oznaka: M19.2.1-2019/03)

od 4. listopada 2019.

Agencija za plaćanja objavljuje natječaje za mjeru/podmjeru/tip operacije iz PRR 2014. – 2020. koje se provode putem LRS (Natječaj za provedbu LRS). LAG podnosi Zahtjeve za potporu samo za projekte odabrane na temelju LAG Natječaja i koji su usklađeni s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a. Agencija za plaćanja provjerava jesu li odabrani projekt prihvatljivi za sufinanciranje u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije. U slučaju pozitivne ocjene, slijedi donošenje odluke i/ili sklapanje ugovora nakon čega započinje razdoblje provedbe projekta (postupak isplate sredstava i kontrola na terenu). (Izvor: https://www.apprrr.hr/)

Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji se provode putem LRS LAG-ova nalazi se u nastavku.

v1.0-4.1.1.-LRS-LAG-1

 

KONAČNA RANG LISTA

Dana 11. ožujka 2020. godine održana je 36. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na kojoj je utvrđena Konačna rang lista za 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Na 3. Natječaju LAG-a ukupno raspoloživa sredstva iznose 2.834.359,53 HRK. Raspoloživa sredstva na 3. Natječaju LAG-a „Virovitički prsten“ omogućuju financiranje potpora za šesnaest pozitivno ocijenjenih projekata koji se nalaze iznad praga raspoloživih sredstava na Konačnoj rang listi za 3. Natječaj LAG-a „Virovitički prsten“, a maksimalan broj bodova na 3. Natječaju LAG-a „Virovitički prsten“ iznosi 100 bodova.

Temeljem navedenog, na 36. sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ doneseno je šesnaest Odluka o odabiru projekta za šesnaest nositelja projekata sa sjedištem na području LAG-a „Virovitički prsten“ koji se nalaze iznad praga raspoloživih sredstava, temeljem kojih je odobrena potpora u iznosu od 2.834.359,53 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%. Razdoblje provedbe odobrenih projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, koju donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te završava danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Na istoj sjednici doneseno je i sedam Obavijesti o odbacivanju prijave projekta zbog nedostatnosti sredstava, odnosno  nedovoljno raspoloživih sredstava na 3. Natječaju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020.

Konačna rang lista za 3. Natječaj LAG-a VIP za provedbu TO 1.1.1.-4.1.1.

 

OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja se provode u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s prilogom XII Uredbe 1303/2013.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg nositelja projekta.

Relevantne informacije vezane uz informiranje i vidljivost propisane su u Prilogu X. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« od 22. veljače 2019. godine (REFERENTNA OZNAKA: M19.2.1 – 2019/01) te svih njegovih izmjena.

 

Prilog X. – Informiranje i vidljivost

 

KONAČNO ISPLAĆENI PROJEKTI NA 3. LAG NATJEČAJU (TO 4.1.1.)

 

Skip to content