Ministarstvo turizma i sporta: Objavljen Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023. Opći cilj Javnog poziva je jačanje kompetencija učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijanje svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu.

Posebni ciljevi Javnog poziva su:

  • motiviranje mladih za rad u turizmu
  • podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru
  • međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces
  • povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora
  • razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika
  • razvijanje timskog rada kod učenika
  • doprinos mladih u rješavanju najvažnijih izazova hrvatskog turizma.

Prijavu mogu podnijeti srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja.

Partneri mogu biti srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja, iz istog ili različitog obrazovnog sektora dok pridruženi partneri mogu biti svi pravni subjekti iz civilnog, privatnog i javnog sektora (komore, strukovne udruge, poslodavci u turizmu, turističke zajednice, jedinice lokalne i regionalne samouprave, fakulteti, instituti, turističke agencije i dr.).

Ukupna vrijednost Javnog poziva iznos 200.000 eura. Iznos traženih i odobrenih sredstava može biti najviše do 5.500 eura ako projekt prijavljuje 1 škola te do 11.000 eura ako se projekt prijavljuje u partnerstvu dvije ili više škola.

Škola prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt. Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2023. godine. Više informacija možete pronaći OVDJE.

(mint.gov.hr)

Skip to content