LAG „VIROVITIČKI PRSTEN“ BIO DOMAĆIN STUDIJSKOG PUTOVANJA ORGANIZIRANOG U SKLOPU PROJEKTA SURADNJE „Od Istoka do Juga“

 

U razdoblju od 05. do 06. listopada 2023. godine Lokalna akcijska grupa (LAG) „Virovitički prsten“, kao nositelj projekta, organizirala je na području LAG-a „Virovitički prsten“ studijsko putovanje za projektne partnere s područja LAG-a „Adrion“, LAG-a Srijem i LAG-a „Zrinska gora – Turopolje“.

 

 Studijsko putovanje na području LAG-a „Virovitički prsten“ provedeno je u sklopu projekta suradnje „Od Istoka do Juga“, a koji je odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu provedbe podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«.

Tijekom studijskog putovanja posjetili su se najreprezentativniji primjeri dobre prakse s područja LAG-a „Virovitički prsten“, kako bi se na taj način doprinijelo ostvarenju općeg cilja projekta suradnje „Promocija područja kroz razvoj ruralnog turizma i jačanje ljudskih kapaciteta dionika s područja LAG-ova partnera“.

 

Događanje prvog dana (05. listopada 2023. godine) započelo je na području općine Lukač, u Gornjem Bazju, odnosno na OPG-u Ivoš Luka, na kojem je događanje otvorio i sve prisutne pozdravio predsjednik LAG-a „Virovitički prsten“, Mario Lukačević, te načelnik općine Lukač, Đuro Bukvić, koji je tom prilikom predstavio općinu Lukač i najznačajnije projekte s područja općine Lukač.

Sudionici projekta suradnje tijekom prvog dana danu posjetili su sljedeće lokacije:

  • Gradski muzej Virovitica,
  • Hotel Mozart,
  • OPG Slavko Švraka, na kojem je predstavljen i Obrt Apis,
  • Podrum Barčan i
  • Dvorac Janković Suhopolje.

Zadnja aktivnost prvog dana završila je u Restoranu Park u Suhopolju u kojem je voditeljica LAG-a „Virovitički prsten“, Sanja Stubičar, predstavila projekt suradnje „Od Istoka do Juga“. Nakon predstavljanja projekta suradnje, voditeljica LAG-a zahvalila je svim projektnim partnerima na sudjelovanju u projektu suradnje, kojima su nakon toga uručene zahvalnice.

Predstavljanje projekta suradnje „Od Istoka do Juga“ uveličao je i župan Virovitičko – podravske županije, Igor Andrović,  gradonačelnik Grada Virovitice, Ivica Kirin te općinski načelnici s područja LAG-a „Virovitički prsten“: Goran Doležal, načelnik Općine Suhopolje, Hrvoje Miler, načelnik Općine Špišić Bukovica, te Josip Vučemilović – Jurić, načelnik Općine Gradina.

 

Drugi dan studijskog putovanja (06. listopada 2023. godine) započeo je na području općine Pitomača, odnosno u Centru za posjetitelje Križnica, nakon čega su sudionici posjetili etno zbirku „Bakina priča“. Nakon predstavljanja rada i aktivnosti Udruge „Čuvarice kulturne baštine“ Kladare, sudionici su posjetili Pitomačku pivovaru te seoski turizam Zlatni Klas Otrovanec.

Skip to content