Sanja Stubičar, ispred LAG-a VIP, imenovana članicom Upravljačkog odbora Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike

Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” 28. srpnja, temeljem Odluke o imenovanju Upravljačkog odbora Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike, imenovana je članom Upravljačkog odbora Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (NMZPP) ispred svih lokalnih akcijskih grupa u Republici Hrvatskoj, kojih je trenutno ukupno 54.

Za predstavnika člana izabrana je Sanja Stubičar, voditeljica LAG-a „Virovitički prsten“, dok je za zamjenicuu člana izabrana Sanja Krištofić, ispred LAG-a Međimurski doli i bregi.

NMZPP, kao slijednik Nacionalne ruralne mreže, osnovana je od strane Ministarstva poljoprivrede i broji minimalno 11 organizacijskih oblika, a to su tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi te njihove ustrojstvene jedinice, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivrednici, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede, udruge vezane uz poljoprivredu i komore, lokalne akcijske grupe te ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu, a koje mogu dati svoj doprinos razvoju boljih, uspješnijih i zdravijih poljoprivrednih krajeva.

Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike (NMZPP) djeluje kao platforma za umrežavanje i dijeljenje informacija o Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine. Svojim članovima omogućava međusobnu suradnju, podršku i umrežavanje sukladno jednakim ciljevima i interesima. Članstvo je besplatno i neobvezujuće. Također, u aktivnostima NMZPP-a mogu sudjelovati i svi drugi dionici koji nisu članovi Mreže. NMZPP omogućava podršku ostvarivanju ciljeva NMZPP, a posebice AKIS sustavu koji je tek u začecima u Hrvatskoj. NMZPP djeluje na cijelom području Republike Hrvatske, a čine ju Upravljački odbor NMZPP – sastavljen od predstavnika koje neposredno odabiru sami članovi, Tajništvo NMZZP i članovi NMZPP.

Za više o NMZPP možete pročitati na: https://nrm.hr/o-nama/ 

(www.icv.hr, LAG VIP)

Skip to content