LAG-u „VIROVITIČKI PRSTEN“ ODOBREN PROJEKT S COOR-om VIROVITICA

Dana 31. svibnja 2023. godine, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ prijavila je na Javni natječaj raspisan od strane Jadranskog naftovoda d.d. (JANAF) projekt pod nazivom „Otputujmo na more“.

JADRANSKI NAFTOVOD (JANAF), kao trgovačko društvo u mješovitom vlasništvu s većinskim državnim kapitalom, raspolažući svojim prihodovnim sredstvima, dio navedenih sredstava ulaže u aktivnosti vezane uz društveno odgovorno poslovanje i to kroz doniranje financijskih sredstava za realizaciju projekata koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja.

Projekti koje je JANAF odabrao na ovom Natječaju su humanitarni projekti usmjereni na aktivnosti vezane uz djecu s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i djecu lošijeg imovinskog stanja, koje provode udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje navedenu djelatnost obavljaju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima na način da se ispunjenjem ciljeva primatelja donacije promiče etičnost i društvena odgovornost prema široj socijalnoj zajednici.

Slijedom provedenog postupka ocjenjivanja, od strane Uprave JANAF-a, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, dana 28. srpnja 2023. godine, dobila je pozitivnu obavijest o odobrenim financijskim sredstvima za prijavljeni projekt, nakon čega je dana, 28. kolovoza 2023. godine, sa JANAF-om potpisala i Ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

Odobreni projekt provodit će se u suradnji sa Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju (COOR-om Virovitica).

Svrha odobrenog projekta je omogućiti učenicima svih razreda pomoćnih zanimanja, odnosno učenicima s lakšim poteškoćama u razvoju i učenicima lošijeg imovinskog stanja, odlazak na more, a time ujedno i promjenu svakodnevnog ambijenta, veću socijalnu uključenost u društvo te mogućnost za aktivan odmor, razonodu, razvoj te odgoj i obrazovanje kroz širok spektar aktivnosti. Također, svrha projekta je i uključivanje učenika s poteškoćama u razvoju i učenika lošijeg imovinskog stanja, koja su većinom socijalno isključena, u aktivnosti slobodnog vremena čime bi se pridonijelo njihovoj uključenosti u zajednicu i stjecanju samopouzdanja, kao i razvoju njihovih znanja i vještina. Na ovaj način, djeca bi bila u mogućnosti razvijati  svoje vještine i socijalne kompetencije izvan sigurnog obiteljskog ili školskog okruženja, čime bi se doprinijelo i poticanju osamostaljivanja, što bi im uvelike pomoglo u daljnjem razvoju.

Cilj projekta je doprinijeti cjelovitom razvoju učenika istraživanjem i osvješćivanjem vlastitih emocija, razvoj socijalnih vještina, kao i osjećaja zadovoljstva i ponosa.

U sklopu ovog projekta, Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ dodijeljen je iznos od 3.000,00 EUR,  a razdoblje provedbe projekta trajat će do 01. kolovoza 2024. godine.

Vijest možete pronaći i na linku: https://www.icv.hr/2023/08/lag-u-viroviticki-prsten-odobren-hvalevrijedan-projekt-otputujmo-na-more-koji-ce-provoditi-u-suradnji-s-centrom-za-odgoj-obrazovanje-i-rehabilitaciju-virovitica/?fbclid=IwAR2rwCPVQUsaBam2zl_0oScIcrhn4rx2CWDf4TW88ed_gjK8x9b5789iD5E

Skip to content