Iza LAG-a “Virovitički prsten” najuspješnijih pola godine rada

Nakon dobivanja Odluke o odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (2017. godine) s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG „Virovitički prsten“ je tijekom 2023. godine nastavio provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ te Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i prijelaznog razdoblja (koje se odnosi na 2021. i 2022. godinu).

U sklopu Podmjere 19.1., tijekom 2023. godine nastavljen je proces izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2023.-2027., u sklopu kojeg su održane javne radionice na kojima su svi zainteresirani dionici s područja LAG-a „Virovitički prsten“ mogli zajednički definirati stvarne i realne potrebe te planirane intervencije, koje će biti glavni temelj za raspisivanje novih natječaja i odabir projekata s područja LAG-a u programskom razdoblju 2023.-2027. Od ukupno dodijeljenog iznosa za provedbu Podmjere 19.1., tijekom 2023. godine, LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćeno je ukupno 10.453,14 EUR, odnosno 78,76%.

Nakon što je LAG-u „Virovitički prsten“ za provedbu Podmjere 19.2., odnosno za raspisivanje LAG natječaja i odobravanje projekata s područja LAG-a, odobreno ukupno 1.438.230,51 EUR, LAG je raspisao ukupno 6 LAG natječaja, koji se odnose na:

• tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (koji je sukladan nacionalnom tipu operacija 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.),

• tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ (koji je sukladan nacionalnom tipu operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.) te

• tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (koji je sukladan nacionalnom tipu operacija 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.).

Od ukupno odobrena 44 projekta iz Podmjere 19.2., tijekom 2023. godine konačno su završena 4 projekta za koje je korisnicima isplaćeno ukupno 90.139,97 EUR, dok je trenutno u provedbi još 11 projekata.

U sklopu provedbe Podmjere 19.3., tijekom 2023. godine LAG „Virovitički prsten“ je, zajedno s projektnim partnerima, konačno završio 2 odobrena međuteritorijalna projekta suradnje:

• prvi pod nazivom „BUSYBEE WORKSHOP“, koji se provodio s projektnim partnerima LAG-om „Bilogora-Papuk“, LAG-om „Papuk“, LAG-om „VINODOL“ i LAG-om „Lika“, ukupno isplaćene vrijednosti 104.619,42 EUR, od čega je LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćeno ukupno 18.002,19 EUR, te

• drugi pod nazivom „Turizmom razvijamo područje“, koji se provodio s projektnim partnerima LAG-om „Moslavina“, LAG-om „Baranja“, LAG-om „Međimurski doli i bregi“, LAG-om „Papuk“ i LAG-om Srijem, ukupno isplaćene vrijednosti 157.091,84 EUR, od čega je LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćeno ukupno 25.841,65 EUR.

Pored navedenog, nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tijekom 2023. godine LAG „Virovitički prsten“ je, kao nositelj 3. međuteritorijalnog projekta, zajedno s projektnim partnerima LAG-om „Adrion“, LAG-om Srijem i LAG-om „Zrinska gora – Turopolje“, započeo provedbu projektnih aktivnosti iz projekta suradnje pod nazivom „Od Istoka do Juga“, u sklopu kojeg se organiziraju studijska putovanja za članove LAG-a, nabavljaju promotivni materijali potrebni za vidljivost projekta te provode slične druge aktivnosti. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 132.768,67 EUR, a opći cilj projekta je Promocija područja kroz razvoj ruralnog turizma i jačanje ljudskih kapaciteta dionika s područja LAG-ova partnera.

Nakon što su LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćena bespovratna sredstva za provedbu aktivnosti za prva dvadeset tri obračunska razdoblja u okviru Podmjere 19.4., tijekom 2023. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je LAG-u „Virovitički prsten“ bespovratna sredstva za tekuće troškove i animaciju za dvadeset četvrto i dvadeset peto obračunsko razdoblje, u ukupnom iznosu od 58.195,55 EUR, što je do sada najveći iznos za dva obračunska razdoblja od početka provedbe Podmjere 19.4., koja je započela 2016. godine.

(LAG “VIP”)

Skip to content