LAG „VIROVITIČKI PRSTEN“ PRIJAVIO 3. PROJEKT SURADNJE UKUPNE VRIJEDNOSTI 1.000.345,55 KUNA

Dana 07. prosinca 2022. Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ prijavila je 3. međuteritorijalni projekt suradnje pod nazivom „Od Istoka do Juga“.

Projekt je prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, koji je raspisan od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Glavni partner i nositelj projekta suradnje je Lokalna akcijska grupa  „Virovitički prsten“, dok su ostali partneri tri LAG-a sa područja Republike Hrvatske, odnosno Lokalna akcijska grupa „Adrion“, Lokalna akcijska grupa „Srijem“ i Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“.

Projekt će se provoditi u razdoblju od siječnja 2023. do prosinca 2024. godine na području Virovitičko – podravske, Splitsko – dalmatinske, Vukovarsko – srijemske, Sisačko – moslavačke i Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost projekta suradnje iznosi 1.000.345,55 kuna, a u sklopu projekta planiraju se provesti sljedeće projektne aktivnosti:

  • Organizacija studijskih putovanja radi razmjene znanja i iskustava te primjera dobre prakse kao i promocija područja LAG partnera
  • Organizacijske aktivnosti vezane uz dolazak projektnih partnera na područje domaćina radi razmjene znanja i iskustava te primjera dobre prakse kao i promocija područja LAG partnera
  • Priprema, izrada i podjela promidžbenih materijala za potrebe vidljivosti projekta suradnje
  • Nabava i podjela promotivnih paketa reprezentativnih lokalnih domaćih proizvoda s područja pojedinog LAG partnera za promidžbu područja svakog pojedinog LAG partnera
  • Organizacija radionica na temu “Dopunske djelatnosti na OPG-u”.

 

Opći cilj projekta suradnje je promocija područja kroz razvoj ruralnog turizma i jačanje ljudskih kapaciteta dionika s područja LAG-ova partnera, a projekt je usmjeren prema poljoprivrednim gospodarstvima, poduzećima, obrtima, civilnom sektoru, turističkim i ugostiteljskim subjektima,  lokalnom stanovništvu, lokalnoj samoupravi, svim institucijama koje sudjeluju u razvijanju područja LAG-ova, kao i svim ostalim dionicima koji se žele uključiti u provedbu projektnih aktivnosti.

 

Skip to content