Izrađen video o području LAG-a “VIP”

U sklopu međuteritorijalnog projekta suradnje “BusyBee WORKSHOP”, LAG “Virovitički prsten” izradio je video materijal, koji se odnosi na snimanje dronom geografskog područja LAG-a „Virovitički prsten“. 

 

Skip to content