Javni poziv na Predstavljanje rada LAG-a i provedbe LRS LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. koje će se održati od 02. do 04. rujna 2022. godine

                                                                                                   

 

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, koja obuhvaća područje grada Virovitice te općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica, poziva sve zainteresirane dionike na animacijsku aktivnost pod nazivom Predstavljanje rada LAG-a i provedbe LRS LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.

U razdoblju od 02. do 04. rujna 2022. godine, odnosno u sklopu održavanja 25. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede – Viroexpo 2022., Matije Gupca 63/3, u Virovitici, LAG „Virovitički prsten“ održat će animacijsku aktivnost za sve zainteresirane dionike pod nazivom Predstavljanje rada LAG-a i provedbe LRS LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.

U sklopu ove animacijske aktivnosti, predstavnici LAG-a „Virovitički prsten“ predstavit će rad i najvažnije aktivnosti LAG-a “Virovitički prsten” koje su provedene u prethodnom razdoblju, a odnose se na provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a “Virovitički prsten” za razdoblju 2014.-2020., te pojasniti aktivnosti koje se planiraju provoditi u narednom razdoblju do 2027. godine. Pored navedenog, na štandu će se izložiti i podijeliti informativno – promidžbeni materijali, izrađeni za ovu svrhu. 

Provođenjem animacijskih aktivnosti, LAG „Virovitički prsten“ nastoji potaknuti suradnju i interakciju sa svim dionicima u svrhu osmišljavanja novih aktivnosti koje doprinose razvoju i napretku LAG-a „Virovitički prsten“ te stvaranju novih ideja i prijedloga za poboljšanje ukupnog ruralnog razvoja područja obuhvaćenog LAG-om “Virovitički prsten”.

Za sve detaljne informacije možete se obratiti na broj mobitela 098/990-4201 ili na e-mail info@lagvip.hr 

 

U Virovitici, 24. kolovoza 2022. godine           

 

                                                                                                                         

Skip to content