HAMAG-BICRO Ponovno dostupni Financijski instrumenti za ruralni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) na svojoj internetskoj stranici objavila je da su subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru ponovno dostupni financijski instrumenti “Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj”.

Njihov cilj je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava.

Financijski instrumenti su namijenjeni:

Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30% od ukupnog iznosa zajma,
Ulaganje u obrtni kapital 100% kod mikro zajmova za obrtna sredstva za ruralni razvoj.
Više možete vidjeti OVDJE.
(hamagbicro.hr)

Skip to content