Održana 3. dionička radionica u sklopu projekta Izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava

U Koprivnici je jučer (utorak) održana 3. dionička radionica u procesu izrade Plana upravljanja pod šifrom 007 koji obuhvaća područje Regionalnog parka Mura-Drava, kroz provedbu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Na radionici su sudjelovali članovi radne skupine: predstavnice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, predstavnici vanjskog suradnika i izrađivača plana tvrtke Particip GmbH, djelatnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, kao i relevantni dionici Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Nakon pozdravnih riječi predstavnice izrađivača Plana upravljanja Ivane Laginje, tvrtka Particip GmbH, sudionicima su se obratili Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Ratomir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije.

Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, predstavila je sudionicima upravljačke teme, evaluaciju stanja te opće ciljeve predložene od strane Javnih ustanova, dok ih je sa aktivnostima radionice upoznala Ana Štrbenac, stručnjakinja za planiranje upravljanja ispred tvrtke Particip. Dionici su podijeljeni u tri radne prema sljedećim temama: očuvanje prirodnih vrijednosti, održivost korištenja prirodnih dobara, upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacije te suradnja s lokalnom zajednicom i civilnim društvom. Dionici su raspravljali o temama i podtemama te općim ciljevima predloženima od strane Javnih ustanova, koji su ih ujedno imali prilike i revidirati. Javne ustanove i dionici su zajednički identificirali neke od aktivnosti upravljanja koje će biti obuhvaćene Planom. Na završetku radionice, moderatori su predstavili rezultate i zaključke radnih grupa te pozvali dionike na sudjelovanje na budućim dioničkim radionicama. (virovitica-nature.hr)

Skip to content