UPITNIK – Procjena dosadašnjeg rada LAG-a “VIP” – Evaluacija provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a “VIP” za razdoblje 2014.-2020.

 

Upitnik je sastavljen za potrebe prikupljanja podataka i vrednovanje rada Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ (LAG-a “VIP”) i praćenja provedbe (evaluaciju) Lokalne razvojne strategije (LRS) Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.

Popunjavanje upitnika traje cca. 5 minuta te je u potpunosti anonimno.
Objedinjene podatke dobivene ovim Upitnikom pridodat ćemo evaluaciji Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.

 

Upitnik popunite na LINKU.

Skip to content