Odobreno 16 projekata ukupne vrijednosti 2.834.359,53 HRK

Na 36. sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ utvrđena je Konačna rang lista za 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan nacionalnom  tipu operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Temeljem navedenog, na istoj sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ doneseno je i šesnaest Odluka o odabiru projekata za šesnaest nositelja projekata sa sjedištem na području Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ „Virovitički prsten“, a koji se nalaze iznad praga raspoloživih sredstava.

 

Po završetku administrativne kontrole od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dana 10. rujna 2020. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu za svih šesnaest odabranih nositelja projekata, temeljem kojih je odobrena potpora u iznosu od 2.834.359,53 HRK, koliko su i iznosila raspoloživa sredstva na za 3. Natječaju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“.

 

Odobrena sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%. Razdoblje provedbe odobrenih projekata je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, koju donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te završava danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Skip to content