ODOBRENO 16 PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA 3. NATJEČAJ LAG-a „VIROVITIČKI PRSTEN“

Dana 11. ožujka 2020. godine održana je 36. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ na kojoj je utvrđena Konačna rang lista za 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Na 3. Natječaju LAG-a ukupno raspoloživa sredstva iznose 2.834.359,53 HRK. Raspoloživa sredstva na 3. Natječaju LAG-a „Virovitički prsten“ omogućuju financiranje potpora za šesnaest pozitivno ocijenjenih projekata koji se nalaze iznad praga raspoloživih sredstava na Konačnoj rang listi za 3. Natječaj LAG-a „Virovitički prsten“, a maksimalan broj bodova na 3. Natječaju LAG-a „Virovitički prsten“ iznosi 100 bodova.

Temeljem navedenog, na 36. sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ doneseno je šesnaest Odluka o odabiru projekata za šesnaest nositelja projekata sa sjedištem na području LAG-a „Virovitički prsten“ koji se nalaze iznad praga raspoloživih sredstava, temeljem kojih je odobrena potpora u iznosu od 2.834.359,53 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%. Razdoblje provedbe odobrenih projekata je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, koju donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te završava danom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Na istoj sjednici doneseno je i sedam Obavijesti o odbacivanju prijave projekta zbog nedostatnosti sredstava, odnosno  nedovoljno raspoloživih sredstava na 3. Natječaju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020.

Skip to content