LAG-u “Virovitički prsten” odobrena nova sredstva iz Podmjere 19.4.

Nakon dobivanja Odluke o odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG „Virovitički prsten“ započeo je provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER–CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nakon što su LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćena bespovratna sredstva za provedbu aktivnosti za prvih deset obračunskih razdoblja u okviru Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati, temeljem koje je LAG-u „Virovitički prsten“ odobrena nova potpora u iznosu od 81.372,46 HRK za jedanaesto obračunsko razdoblje, što ukupno iznosi 834.051,52 HRK odobrenih sredstava iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

Isplatom sredstava za jedanaesto obračunsko razdoblje, LAG-u „Virovitički prsten“ bit će isplaćeno ukupno 1.850.109,92 HRK za provedene aktivnosti LAG-a iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ te Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Skip to content