ODRŽANA 8. REDOVNA SKUPŠTINA LAG-a „VIP“

Dana 11. srpnja 2019. godine, u Vijećnici Grada Virovitice, održana je 8. redovna Skupština LAG-a „Virovitički prsten“, na kojoj su, između ostalog, jednoglasno donesene sljedeće odluke:

 • Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2018. godinu
 • Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2018. godinu
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2018. godinu
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora  Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2018. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, temeljem koje je, umjesto Konjičke udruge „Graničari“ Okrugljača, za novog člana Upravnog odbora LAG-a imenovana Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ „Mladost“ Vukosavljevica
 • Odluka o usvajanju III. Izmjene Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.
 • Odluka o usvajanju Plana provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.
 • Odluka o raspisivanju natječaja i odobravanju natječajne dokumentacije za 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.
 • Odluka o odobrenju sudjelovanja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ u provedbi 2 projekta suradnje unutar Tipa operacije 3.1.1. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.

 

Tijekom 2018. godine raspisana su 2 LAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.:

 • Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za Tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan Tipu operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., temeljem kojeg je odobreno 14 projekata te je dodijeljena javna potpora ukupne vrijednosti 1.563.492,00 HRK
 • Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu Tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., temeljem kojeg je u 2019. godini odobreno ukupno 10 projekata te je dodijeljena javna potpora ukupne vrijednosti 2.674.827,51 HRK.

 

Tijekom 2019. godine LAG planira raspisati 3. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan Tipu operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000,00 EUR, dok ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000,00 EUR (bez PDV-a). Intenzitet potpore za ovaj tip operacije iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok se za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta unutar ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava za 20%.

 

U sklopu provedbe Tipa operacije 3.1.1. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, LAG je započeo provoditi pripremne aktivnosti i dogovore s partnerima s kojima, tijekom 2019. i 2020. godine, planira provesti 2 međuteritorijalna projekta suradnje, za koje je odobrena javna potpora od 5% od provedbe Podmjere 19.2., odnosno alokacija u iznosu od 354.049,75 HRK.

 

U sklopu provedbe Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ LAG-u su izdane četiri Odluke o isplati, temeljem kojih je LAG-u u 2018. godini isplaćeno ukupno 310.663,54 HRK bespovratnih sredstava. Budući da deveto obračunsko razdoblje obuhvaća razdoblje od 01. prosinca 2018. godine do 28. veljače 2019. godine, svi nastali troškovi u tom razdoblju refundirali su se u sklopu devetog Zahtjeva za isplatu, koji je poslan u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom ožujka 2019. godine.

 

LAG je tijekom cijele 2018. godine aktivno pratio sve aktualne i raspisane natječaje te obavještavao svoje članove i ostale dionike s LAG područja o svim mogućnostima povlačenja sredstava iz domaćih i EU fondova. Temeljem navedenoga, kao i prethodnih godina, LAG je bez naknade davao kompletnu stručnu i tehničku pomoć oko pripreme, prijave i provedbe projekata svim zainteresiranim nositeljima i potencijalnim prijaviteljima projekata na raspisanim natječajima. U sklopu ovih aktivnosti važno je istaknuti kako je LAG, u suradnji s prijaviteljima s područja LAG-a, pripremio je i izradio sljedeće:

 • na dva natječaja za provedbu Tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (za sektor biljne proizvodnje i sektor voća) prijavljeni su projekti ukupne vrijednosti 7.971.322,61 HRK,
 • na natječaj za provedbu Tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ prijavljeni su projekti ukupne vrijednosti 1.637.671,00 HRK,
 • na natječaj za provedbu Tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ poslan je projekt ukupne vrijednosti 150.743,75 HRK,
 • na natječaj za provedbu Tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ prijavljeni su projekti ukupne vrijednosti 1.944.110,00 HRK,
 • za natječaje za dodjelu donacija izrađene su projektne prijave za udruge s područja LAG-a ukupne vrijednosti 194.400,00 HRK.

Sukladno definiranim rokovima i uvjetima natječaja, tijekom 2018. godine, za sve odobrene projekte, izrađena su i podnesena sva potrebna izvješća ili zahtjevi za isplatu.

Skip to content