U Virovitici održane besplatne edukacije „Regionalni dani EU fondova“

Dana 31.01.2019. godine, u prostorijama Centra kulture, na adresi ulica Matije Gupca 5, u Virovitici, s početkom u 10 h, održana je besplatna edukacija o financiranju iz EU fondova. Na edukaciji je prisustvovao velik broj ljudi iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora čije je zaposlenje povezano sa EU fondovima ili iste planiraju koristiti u budućnosti kao izvor financiranja vlastitih ideja.

Početak edukacije sa uvodnim riječima označili su gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović te državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac. Nakon uvodne riječi, započela je panel diskusija na kojoj su istaknuti pojedinci sa područja Virovitičko-podravske županije raspravljali u kojoj mjeri je Virovitičko-podravska županija iskoristila mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije, zatim gdje su se uložila povučena novčana sredstva, kakva su razmišljanja vezana uz sadašnje i daljnje ulaganje u razvoj gospodarstva te iskustva lokalnih poduzetnika sa apliciranjem na financiranje iz fondova Europske unije.

Nakon uvoda i panel diskusije, održana je pauza u trajanju od 10 minuta gdje su prisutni s edukacije mogli predahnuti uz kavu ili neko drugo piće.

Nastavak edukacije počeo je temom pod nazivom „EU fondovi kao mogućnost financiranja“. U sklopu navedene teme, predavači iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održali su predavanje o natječajima koji su trenutno otvoreni te natječajima na koje će se zainteresirani moći javiti u narednom razdoblju. Nadalje, bilo je riječi o mogućnostima dodjele bespovratnih sredstava u poduzetništvu, istaknute su ključne točke na koje treba obratiti pozornost prilikom prijave na određeni natječaj te prilikom provedbe projekta, te je bilo riječi o financijskim instrumentima.

Zadnja točka ove besplatne edukacije bila je radionica na kojoj je prisutnima objašnjeno kako napisati projektni prijedlog i ostvariti pravo na sredstva iz EU fondova za male i srednje poduzetnike. Na radionici se je prisutnima detaljno objasnilo koji su preduvjeti za izvršenje prijave na natječaj, kako pripremiti natječajnu dokumentaciju, dok je na samom kraju objašnjena procedura slanja prijave projekta te je istaknuto što se sve uzima u obzir prilikom bodovanja i ocijene prijave na projekt.

Završetak ovog informativno-edukativnog događaja obilježila je zakuska za sve prisutne.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content