PLAN NATJEČAJA ZA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. službeno je odobren sredinom 2015. godine i namijenjen je razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda, razvoju poljoprivrede i povećanju konkurentnosti.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (engl. EAFRD) a manjim dijelom sufinancirana su sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Objavljen je indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini, gdje su korisnicima kroz natječaje na raspolaganju više od 15,7 milijardi kuna.

Sredstva pojedinih tipova operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. već su u potpunosti iskorištena pa tako ove godine neće biti natječaja za tip operacije 6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima), 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima) i 4.1.1. (ulaganje u fizičku imovinu) izuzev natječaja za sektor tovnog govedarstva.

„Jako sam zadovoljan dinamikom provođenja mjera, obradom prijava i isplatama iz Programa ruralnog razvoja. U posljednje dvije godine smo skratili procedure, uveli administrativna rasterećenja i ubrzali proces dodjele sredstava, a rezultat je visoki stupanj iskorištenosti i na tisuće zadovoljnih korisnika, neke od kojih sam i osobno upoznao. Obilaskom terena stekli smo dobar uvid u potrebe stanovnika naših ruralnih prostora, odredili smo prioritete te imamo dobre temelje za pripremu mjera za iduće programsko razdoblje,.“ – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a detalje objave možete pogledati na https://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/.

Informacije o natječajima Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., planiranih tijekom 2019. godine, kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, dodatno pogledajte na: https://ruralnirazvoj.hr/ i https://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj/.

Skip to content