POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA S PODRUČJA LAG-a „VIROVITIČKI PRSTEN“ DODIJELJENO 1.563.492,00 HRK

Nakon što je, u rujnu 2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ donijela konačne Odluke o odabiru 14 projekata na 1. Natječaju Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za Tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan nacionalnom Tipu operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluke o dodjeli sredstava.

Odluke o dodjeli sredstava izdane su za 14 poljoprivrednih gospodarstava s područja LAG-a, koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čija ekonomska veličina iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva iznosi od 2.000 eura do 7.999 eura.

Ukupno dodijeljena potpora od strane LAG-a za odabrane projekte iznosi 1.563.492,00 HRK, dok visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Glavna svrha 1. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, koji se temelji na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ovim tipom operacije pružit će se pomoć malim potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Skip to content