OBAVLJENA KONTROLA LAG-a „VIP“

Djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavili su u Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ redovnu kontrolu na terenu prije plaćanja za provedbu Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020.

 

Tijekom obavljene kontrole na terenu nije utvrđeno niti jedno odstupanje ili nepravilnost, što znači da je Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, u razdoblju do 31. kolovoza 2018. godine, provodila svoje aktivnosti u skladu sa svim odredbama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

U okviru provedbe Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“, zaključno sa 22. listopada 2018. godine, isplaćena je bespovratna potpora u ukupnom iznosu od 420.349,28 HRK za sve provedene aktivnosti LAG-a za koje je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnesen zahtjev za isplatu.

Skip to content