LAG-u “Virovitički prsten” isplaćena nova sredstva iz Podmjere 19.4.

Nakon dobivanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ započela je provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER–CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nakon što su LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 334.612,95 HRK za provedbu aktivnosti za prvih pet obračunskih razdoblja u okviru Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, temeljem Odluke o isplati, isplatila je LAG-u „Virovitički prsten“ potporu u iznosu od 85.736,33 HRK za šesto obračunsko razdoblje, što ukupno iznosi 420.349,28 HRK isplaćenih sredstava iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

Isplatom sredstava za šesto obračunsko razdoblje, Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ isplaćeno je ukupno 1.436.407,68 HRK za provedene aktivnosti LAG-a iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ te Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Skip to content