Objavljen Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, i tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Cijeli tekst Pravilnika možete pronaći na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_21_426.html

Skip to content