LAG „VIROVITIČKI PRSTEN“ OBJAVIO 1. NATJEČAJ ZA MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana 26. ožujka 2018. godine, objavila je 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020. za Tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 1.563.492,00 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 HRK.

Nositelji projekata moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura,
  • imati prebivalište ili sjedište te provoditi aktivnosti i ulaganja na području LAG-a „Virovitički prsten“ (odnosno na području grada Virovitice te općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica) te
  • zadovoljavati sve ostale uvjete propisane LAG Natječajem.

Isplata javne potpore vršit će se u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine, odnosno isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za Tip operacije 6.3.1.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 10. travnja 2018. od 12:00 sati do 10. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj Natječaj, LAG „Virovitički prsten“ održat će šest informativnih radionica.

Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:

  •   04.04.2018. (SRIJEDA) – 09:00,  Vijećnica Općine Suhopolje
  •   04.04.2018. (SRIJEDA) – 12:00,  Vijećnica Općine Gradina
  •   04.04.2018. (SRIJEDA) – 15:00 h,  Sportski dom na nogometnom igralištu u Gornjem Bazju
  •   05.04.2018. (ČETVRTAK) – 10:00 h,  Vijećnica Grada Virovitice
  •   05.04.2018. (ČETVRTAK) – 13:00,  Prostorija umirovljenika u Društvenom domu u Špišić Bukovici
  •   05.04.2018. (ČETVRTAK) – 16:00,  Plava sala Općine Pitomača

Tekst 1. LAG Natječaja sa svim obrascima i prilozima objavljen je na linku https://www.lagvip.hr/lag-natjecaji/.

Skip to content