UZ POMOĆ LAG-a „VIP“ MALIM OPG-ima ODOBRENO UKUPNO 334.800,00 KN NA DRUGOM NATJEČAJU ZA PODMJERU 6.3.

LAG „Virovitički prsten“, u suradnji s prijaviteljima s područja LAG-a, izradio je tri projektne prijave koje su 2017. godine poslane na 2. natječaj za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Na natječaju su prihvatljivi korisnici bili mala poljoprivredna gospodarstva, čija ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iznosi između 2.000 i 7.999 EUR-a.

Nakon evaluacije i donošenja Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je za sva tri poslana Zahtjeva za potporu Odluke o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sljedećim OPG-ima:

  1. OPG-u Ugljarević Zlatko iz Velikog Polja,
  2. OPG-u Turković Saša iz Brezovice te
  3. OPG-u Petrović Matija iz Virovitice.

Svakom od korisnika  dodijeljena je bespovratna potpora u iznosu od 15.000 eura, odnosno 111.600,00 HRK, od čega doprinos EU sredstava iznosi 94.860,00 HRK, a Republike Hrvatske 16.740,0 HRK. Financiranje iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta, a iznos će biti isplaćen u 2 rate – 50% potpore korisnik će zatražiti odmah nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava, a preostalih 50% nakon provedenih aktivnosti iz poslovnog plana.

Nakon dobivanja Odluka o dodjeli sredstava za spomenuta tri poljoprivredna gospodarstva, na drugom natječaju za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, uz pomoć LAG-a „Virovitički prsten“ malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima odobreno je ukupno 334.800,00 HRK.

Skip to content