LAG-u “Virovitički prsten” odobrena nova sredstva iz Podmjere 19.4.

Nakon dobivanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ započela je provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER–CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nakon što su LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 191.013,36 HRK za provedbu aktivnosti za prva tri obračunska razdoblja u okviru Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati potpore u iznosu od 51.236,06 HRK za četvrto obračunsko razdoblje.

Isplatom sredstava za četvrto obračunsko razdoblje, Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ bit će isplaćeno ukupno 1.258.307,82 HRK za provedene aktivnosti LAG-a iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ te Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Skip to content