Održan 6. sastanak osnivača LAG-a „Virovitički prsten“

Dana 1. prosinca 2017. godine održan je 6. sastanak osnivača LAG-a „Virovitički prsten“, na kojem je tema sastanka bila plan rada LAG-a za naredno razdoblje, odnosno usklađenje Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020., koja je temelj za raspisivanje natječaja LAG-a, planiranih za početak 2018. godine.

Sukladno predloženom financijskom i akcijskom planu provedbe Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ tijekom 2018. godine planira raspisati 3 natječaja za slijedeće tipove operacije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.:

  1. Tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
  2. Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” te
  3. Tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

U razdoblju do 2020. godine Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ planira raspisati još 3 natječaja za slijedeće tipove operacija:

  1. Tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“,
  2. Tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ te
  3. Tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

 

 

Skip to content