LAG-u “Virovitički prsten” odobrena nova sredstva iz Podmjere 19.4.

Nakon dobivanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ započela je provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER–CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Nakon što su LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 57.782,27 HRK za provedbu aktivnosti iz prvog obračunskog razdoblja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati novih 53.564,87 HRK.    Sredstva za tekuće troškove i animaciju su u 100%-tnom iznosu odobrena za provedene aktivnosti iz drugog obračunskog razdoblja iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

Isplatom sredstava za drugo obračunsko razdoblje, Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ bit će isplaćeno ukupno 1.127.405,54 HRK za provedene aktivnosti LAG-a iz IPARD Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ te Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Skip to content