OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2., 19.3. I 19.4. UNUTAR MJERE 19 “POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD-LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)”

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2.”Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice), NN 96/2017

Skip to content