Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge primjeni Uredbe o financiranju udruga

Objavljena je nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge primjeni Uredbe o financiranju udruga
Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovila se potreba revizije i objave nove verzije Priručnika koju možete preuzeti iz ZIP file-a na linku:
https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljena-nova-verzija-prirucnika-za-postupanje-u-primjeni-uredbe-o-financiranju-udruga/4155

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovljena je potreba revizije i objave nove verzije Priručnika .
Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati još više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

U ovoj verziji Priručnika posebno je pripremljen paket natječajne dokumentacije za financiranje programa javnih potreba na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koju smo uz minimalne preinake gotovo u potpunosti preuzeli od Grada Zaprešića, primjera dobre prakse u primjeni Uredbe na lokalnoj razini. (u ZIP file-u)
Ova verzija Priručnika također nudi paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva koju mogu koristiti kada dodjeljuju sredstva putem donacija ili kada sklapaju sponzorske ugovore s organizacijama civilnoga društva. U pripremi je i ogledni primjer natječajne dokumentacije za sportske zajednice koja će u najskorije vrijeme biti objavljena zajedno s obrascima.

Tim Ureda za udruge i dalje stoji na raspolaganju za pružanje tehničke podrške svim davateljima financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva te vas pozivamo da nam se javljate sa svim upitima oko primjene Uredbe u konkretnim slučajevima, kao i s prijedlozima natječajne dokumentacije koju ćemo rado prokomentirati i doraditi u suradnji s davateljem sredstava.

Priručnik sa svim pratećim dokumentima možete naći na linku integralne verzije ovog priopćenja na stranicama Ureda Vlade za udruge:
https://udruge.gov.hr/vijesti/objavljena-nova-verzija-prirucnika-za-postupanje-u-primjeni-uredbe-o-financiranju-udruga/4155

Skip to content