JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA EU SREDSTVIMA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 8. lipnja 2017. godine Javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 80 milijuna kuna iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sanaciju odlagališta neopasnog otpada. Saniraju se odlagališta  koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do kraja 2018.

Sufinancira  se 85% ukupnih troškova, odnosno minimalno 1.875.000 kuna a maksimalno 30.000.000 kuna po projektu. Ovim pozivom prvi puta do sada koriste se sredstva iz OPKK za sanaciju odlagališta. Prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, tijekom 2015. otpad se odlagao na 148 odlagališta otpada, 135 odlagališta komunalnog otpada i 13 lokacija isključivo proizvodnog otpada. Do kraja 2015.  zatvorena su 174 odlagališta, a sa 83 lokacije, na kojima su se nekoć nalazila odlagališta, otpad je izmješten. Od 2008. do kraja 2015. povećao se broj saniranih odlagališta otpada sa 63 na 171, a u pripremi ili u tijeku je sanacija na 134 lokacije. Sanacijom odlagališta ublažavaju se negativni učinci na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjuju se emisije stakleničkih plinova te unaprjeđuje prirodni i životni okoliš. U Hrvatskoj se još uvijek preko 80% komunalnog otpada odlaže na odlagališta i time se gube vrijedne sirovine. Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022., i Odlukom o implementaciji Plana koju je Vlada RH donijela 25. svibnja ove godine, omogućuje se brži razvoj sustava odvojenog prikupljanja otpada, ponovne uporabe, recikliranja i ostalih mjera sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom. Time se uspostavlja učinkovit sustav gospodarenja otpadom koji počiva na načelima kružnog gospodarstva kroz koji se vrijedne sirovine iz otpada ponovno koristiti, umjesto da završe na odlagalištima i onečišćuju okoliš.

Javni poziv objavljen je u sklopu Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6i i Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Uz ovaj poziv, jedinice lokalne samouprave imaju na raspolaganju i Javni poziv Ministarstva za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta za koji su osigurana 144,5 milijuna kuna iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Skip to content