DO MILIJUN KUNA ZA PODUZETNIKA U OKVIRU NATJEČAJA “CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta. Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:

  • od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine,
  • od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljiv prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća. Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može imati samo jedan projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom.

Prihvatljive kategorije troškova:

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije,
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti,
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Za više detalja o Pozivu posjetite Certifikacijom proizvoda do tržišta

 

Skip to content