Status obrade prijava u mjerama 4 i 6 iz PRR RH 2014.-2020.

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na drugom natječaju za provedbu podmjere 4.1.- provedba operacije 4.1.1. za sektor voća i povrća zaprimljena su 373 Zahtjeva s ukupnom traženom potporom u iznosu od 1.110.128.747,62 HRK, a izdano je 36 odluka o odbijanju.

Za sektor peradarstva i svinjogojstva zaprimljeno je 99 Zahtjeva s ukupnim iznosom tražene potpore 523.208.721,24 HRK, a izdano 14 odluka o odbijanju.

Na treći natječaj operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” ukupno je podnesen 221 Zahtjev za potporu u ukupnom iznosu tražene potpore od 337.779.851,67 HRK, a izdano je 26 odluka o odbijanju.

U prvom natječaju za podmjeru 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, operaciji 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” zaprimljeno je 9 zahtjeva u ukupnom iznosu tražene potpore 360.246.535,45 HRK.

Agencija za plaćanja za prvi natječaj za operaciju 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” bilježi 12 Zahtjeva za potporu u ukupnom iznosu tražene potpore 23.518.955,42 HRK. Izdane su 4 odluke o odbijanju.

U drugom natječaju Mjere 6, podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, operacija 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” zaprimljeno je 813 zahtjeva s traženim iznosom potpore od 306.370.920,00 HRK.

Na drugi natječaj za operaciju 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” zaprimljeno je 2500 zahtjeva korisnika s traženim iznosom potpore od 283.473.750,00 HRK.

Skip to content